1234 Føring nybegynner agility

Mål:

At nybegynnere med grunnkurs i agility skal komme videre fra å trene enkelthinder til å starte med forskjellige føringsmetoder av hunden på bane.

Målgruppe:

Ekvipasjer og hundeeiere som har gått grunnkurs.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

Kurset går over 5 dager. 4 timer første dag, så 1 time i uken i 4 uker.

1. samling

Timer med lærer: 4

Tema:

Introduksjon av forskjellige føringsmetoder og teknikker

Stikkord:

Vise og lære bort diverse teknikker som, fremadsending, bakbytte, frembytte, blindbytte, avstandsføring, bruk av kroppsholdning/rettning, belønning, lære hva hunden ser og hvordan den reagerer på forskjellige teknikker. Samarbeid mellom fører og hund.

Arbeidsform:

Teori og Praksis sammen, 1 hund per instruktør om gangen.

Problemstillinger:

Finne ut hvor fører bør plassere seg for å vise tydlig hvor hunden skal. Riktig belønning og tidspunkt for dette. Se hvilken føringsteknikk som passer best for hund og fører.

2. samling

Timer med lærer: 1

Tema:

Utvikling av føring

Stikkord:

Utvikle føringsteknikken som de forskjellige kursdeltagerne velger å bruke, vise alternativer. Samarbeid mellom fører-hund

Arbeidsform:

Teori og Praksis sammen. 1 hund per instruktør om gangen.

Problemstillinger:

Finne hvilke teknikker som passer best for hver ekvipasje.

3. samling

Timer med lærer: 1

Tema:

Utvikling av føring

Stikkord:

Utvikle føringsteknikken som de forskjellige kursdeltagerne velger å bruke, vise alternativer. Samarbeid mellom fører-hund

Arbeidsform:

Teori og praksis sammen, 1 hund per instruktør om gangen.

Problemstillinger:

Finne hvilke teknikker som passer best for hver ekvipasje

4. samling

Timer med lærer: 1

Tema:

Utvikling av føring

Stikkord:

Utvikle føringsteknikken som de forskjellige kursdeltagerne velger å bruke, vise alternativer. Samarbeid mellom fører-hund

Arbeidsform:

Teori og praksis sammen, 1 hund per instruktør om gangen.

Problemstillinger:

Finne ut hvilke teknikker som passer best for hver ekvipasje

5. samling

Timer med lærer: 1

Tema:

Utvikling av føring

Stikkord:

Utvikle føringsteknikken som de forskjellige kursdeltagerne velger å bruke, vise alternativer. Samarbeid mellom fører-hund

Arbeidsform:

Teori og praksis sammen, 1 hund per instruktør om gangen.

Problemstillinger:

Finne ut hvilke teknikker som passer best for hver ekvipasje,

Litteratur/materiell for deltakerne:

Forskjellige kombinasjonestegninger med forklaring på aktuelle føringsteknikker. NKK`s Agility regler.

Krav til lærer/instruktør:

Helst trinn 1 instruktør + God erfaring med forskjellige føringsteknikker i både teori og praksis.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Opplegg for evaluering:

Studieforbundets evalueringsskjema