1233 Permakultur og permagrønnsaker

Mål

Gi kunnskap om dyrking av spiselige, flerårige grønnsaker fra hele verden og innsamling av viltvoksende grønnsaker i Norge: etnobotanikk, artskunnskap og matlagning.

Målgruppe

Alle interesserte, hageeiere, grønnsakdyrkere, økologer, vegetarianere m.fl.

Antall deltakere

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader

Kurset holdes i den "Spiselige hagen" til Stephen Barstow i Malvik. Hagen er bygd opp over 30 år og inneholder hundrevis av hovedsaklig flerårige grønnsaker fra hele verden. Hagen ble vist på NRK hageserien Grønn glede i 2003 og ble døpt den Spiselige Hagen og Norsk Hagetidende trykket en serie med 3 artikler om hagen og plantene i 2005. Siden 2006 har Barstow koordinert Planteklubben for grønnsaker, poteter og urter, opprettet av Genressurssenteret og Hageselskapet for aktiv bevaring av de gamle norske grønnsaker (Plantearven). (Klubben har nå over 100 medlemmer og det gies ut en årbok med tilbud om flere hundre grønnsaker, deriblant flere flerårige. Barstow har også gjennomført innsamlingsprosjekter for Genressursenteret de siste årene (spesielt av flerårige grønnsaker som feks. gamle matløk, asparges osv) og han jobber nå med en oversikt over spiseligheten av de 3000 viltvoksende planteartene i Norge. Barstow har de siste 5 årene skrevet flere artikler bl.a. i Norsk hagetidende og for Permaculture Magazine i UK og jobber nå med en bok om Permakultur (for Permaculture Publications). Han har også holdt foredraget "Verden rundt med 80 arter som smaker" flere steder i Norge bl.a. i Sopp- og nyttevekstforeningen. Hagen er omtalt i Tor Smaalands bok Din Drømmehage (2004) og hagen er også omtalt av BBCs Alys Fowler i hennes bok "The Thrifty Forager" (2011, 16s.). Barstow er aktiv i Trondheim sopp- og nyttevekstforening (styremedlem).

1. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Vårurter i Norge til mat og medisin

Stikkord

Viltvoksende spiselige urter, urter til medisin

Arbeidsform og gjennomføring

Foredrag

Problemstillinger

Hvordan kjenne artene, artskunnskap, voksestedskrav, plukking, bruk og oppbevaring

2. samling

Timer med lærer: 6

Tema

Kurs om permagrønnsaker,

Stikkord

Flerårige grønnsaker fra hele verden som egner seg i Norge, etnobotanikk (historien bak plantene), artskunnskap, plukking, bruk og event. oppbevaring.

Arbeidsform og gjennomføring

Utvida hagevandring med demonstrasjon og foredrag/fortelling om de enkelte artene. Høsting og matlagning.

Problemstillinger

Praktisk kurs om flerårige grønnsaker i den "Spiselige hagen" i Malvik. Demonstrasjon av plantene, fortelling om historien bak plantene (etnobotanikk), smaking, høsting og matlaging.

3. samling

Timer med lærer: 8

Tema

Ekskursjon i fjæra og fortsettelse av kurs om permagrønnsaker.

Stikkord

Demonstrasjon og sanking av ville grønnsaker i fjæra, Malvikfjæra. (Herifra er det kjent rundt 60 spiselige nyttevekster - men ikke alle er like gode.) Fortsettelse av kurs i permakultur i den "Spiselige hagen" med demonstrasjon og fortellinger om artene.

Arbeidsform og gjennomføring

Ekskursjon, demonstrasjon og fortelling.

Problemstillinger

Hvordan kjenne viltvoksende planter, ellers som samling 2.

4. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Strutseving tur

Stikkord

Ekskursjon for å finne og plukke den spiselige bregnen Strutseving. Strutseving høstes og spises i flere land bla. Japan og i Nord Amerika hvor det høstes opptil 1000 tonn hvert år. I Norge er det ingen tradisjon for å spise strutseving. Vi vil også se etter kvann, som det er tradisjon for å dyrke og spise i Norge.

Arbeidsform og gjennomføring

Ekskursjon

Problemstillinger

Lære viltvoksende, spiselige planter å kjenne.

Litteratur/materiell for deltakerne

Foreløpig eget materiale samt ulike urtebøker og Norsk flora (Lid & Lid, 2005)

Krav til lærer/instruktør

Må kunne demonstrere flere spiselige vekster i egen hage.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør

Eget kursmateriale basert på foredraget "Verden rundt med 80 arter" og utkast til bok.

Opplegg for evaluering

Evalueringsskjema fra Studieforbundet