1222 Handling på utstilling

Mål:

Lære å handle hund på eksteriørutstilling.

Målgruppe:

Hundeeiere som ønsker å lære litt mer om hvordan man viser frem sin hund på eksteriørutstillinger.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 20 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

1. samling

Timer med lærer: 3

Timer uten lærer: 0

Tema:

1. del: Teori, forklare metode og konspet.
2. del: Praksis - lære å lese våre hunder

Stikkord:

Hvordan vise frem hunden, og ha den rette holdningen for å stille på en utstilling/konkurranse. Kort forklaring i anatomi, dynamikk og bevegelse.
Hvordan vi skal plassere utstillingsbådnet, hvordan vi skal lese hundene våre og være med på “leken”/ være med på showet.

Arbeidsform:

Forelesning og praktisk prøving

Problemstillinger:

Lære om våre hunder og å forstå våre hunder i utstillingsringen

2. samling

Timer med lærer: 5

Timer uten lærer: 0

Tema:

Føring av hunden

Stikkord:

Bygge rommet/avstanden mellom hunden og handleren, både fra siden og i front. Skaffe seg kontroll og balanse i hunden. Kroppsspråk og samhandling mellom hund og handler. Hvordan samle hunden. Bevegelse i linje fram og tilbake.

Arbeidsform:

Praktisk øvelse.

Problemstillinger:

Lære hvordan vi best viser hunden på utstilling

3. samling

Timer med lærer: 5

Timer uten lærer: 0

Tema:

Hundens bevegelse og visning i ringen

Stikkord:

Bevegelse av hund i trekant/triangel. Det settes opp en ring og rutiner skal øves. Hvordan “time” foran dommeren.

Arbeidsform:

Praktisk øvelse.

Problemstillinger:

Lære hvordan vi best viser hunden på utstilling

Litteratur/materiell for deltakerne:

NKKs utstillingsreglement

Krav til lærer/instruktør:

Må ha handlet hund flere år, ha grunnleggende lære om hundens anatomi, dynamikk og bevegelse

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

NKKs utstillingsreglement