1219 NBF spor

Mål

Kurset skal gi deltakerne en innføring i spor. Målet er at deltakerne etter kurset kan jobbe videre med spor etter NBFs regelverk, få nye impulser og større forståelse for brukshundtrening til hygge og nytte.

Målgruppe

Kurset passer for klubber som ønsker å komme i gang med brukshundtrening og som ønsker å få et innblikk i hva dette handler om. Alle som har lyst til å lære mere om det å utdanne hunden, enten det er å ha en harmonisk familiehund, konkurransehund eller tjenestehund. Dette passer for alle raser. Deltakerne bør ha jobbet med lek og kontakt.

Antall deltakere

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

1. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Fredag kveld. Teori: brukshundspor

Stikkord

Sporopplæring steg for steg, hva er et spor, ønsket sporatferd, påvirkning, samarbeid mellom hund og fører. Legging av spor - merking av spor - belønning, vær og vind. Gjenstander vinkler o.s.v

Arbeidsform og gjennomføring

Forelesning med bruk av tavle og eksempler.

Problemstillinger

Spørsmål og synspunkter

2. samling

Timer med lærer: 8

Tema

Praktisk sporarbeid : Ute i terrenget på lørdag

Stikkord

Vise med en hund som har erfaring i å gå spor. Fokus på ønsket sporatferd, linebruk, lesing av hund En og en ekvipasje. Alle blir med på alle hundene. Her er mye å lære ved å se på de forskjellige hundene. Alle kommer med synspunkter og tilbakemeldinger. All undervisning tar utgangspunkt i teoriundervisning fra forrige kveld. Her skal vi vise at teori og praksis stemmer. Evt dele gruppen opp ut over dagen, slik at alle får øve/erfare selv, uten instruktør. Spørsmål og evaluering til slutt.

Arbeidsform og gjennomføring

Praktisk instruksjon. Veiledning

Problemstillinger

Fokus på samarbeid, motivasjon, påvirkning til den enkelte hund

3. samling

Timer med lærer: 8

Tema

Praktisk sporarbeid: Ute i terrenget søndag

Stikkord

Fokus på ønsket sporatferd, linebruk, lesing av hund En og en ekvipasje. Alle blir med på alle hundene. Her er mye å lære ved å se på de forskjellige hundene. Alle kommer med synspunkter og tilbakemeldinger. All undervisning tar utgangspunkt i teoriundervisning fra forrige kveld. Her skal vi vise at teori og praksis stemmer. Evt. dele gruppen opp ut over dagen slik at alle får øve/erfare selv, uten instruktør. Spørsmål og evaluering til slutt.

Arbeidsform og gjennomføring

Praktisk instruksjon

Problemstillinger

Fokus på samarbeid, motivasjon, påvirkning til den enkelte hund

Litteratur/materiell for deltakerne

Din hund og Din hund fortsetter, forfatter Jerverud

Krav til lærer/instruktør

Trinn 2 instruktør etter NKKs regelverk

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør

Din hund og Din hund fortsetter, forfatter Jerverud

Opplegg for evaluering

Eget evalueringsskjema