1216 Grunnkurs birøkt

Godkjent for 8–30 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Formålet med kurset er å gi en enkel innføring i praktisk småskalabirøkt. Dette gjøres gjennom teoretisk kunnskap og forståelse knyttet direkte til praktisk birøkt bl.a. gjennom demonstrasjoner og øvelser.
Kurset skal gi kunnskaper og ferdigheter som setter en i stand til å starte opp med bier og det vil også gi et godt grunnlag for egenutvikling gjennom lesning og praktiske observasjoner.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Kurset er spesielt tilpasset den som har startet med noen kuber, eller som ønsker mer kunnskap før en eventuelt begynner med bier.

Innhold

1. samling
Timer med lærer: 3
Tema
Birøkt i Norge. Innføring i biebiologi.

Stikkord
• Bli kjent: Deltakernes bakgrunn, motiver og forventninger
• Kurset: Praktisk informasjon og faglig-pedagogisk opplegg
• Litt historie og dagens utfordringer
• Birøkt og birøkteren
• Birøkt og naturgrunnlaget
• Fra blomst til honning: Bienes foredlingsprosess. Kort om andre produkter fra biene
• Kort om norsk birøkt i dag: Markedsmessige, politiske, organisatoriske rammebetingelser. Lover og regelverk
• Honningpriser, økonomi og lønnsomhet
• Biene – individer og samfunn: Litt biologi (bia - roller og oppbygging) og ”biesosiologi” (bisamfunnet)
• Bienes bolig – kuben: Fra naturlige hulrom til halmkube og den moderne bikuben (Demo i klasserommet)

Arbeidsform og gjennomføring
Teori

2. samling
Timer med lærer: 3
Tema
Vårarbeid

Stikkord
• Film: ”Dronningen og de gode hjelperne”
• Bifolkets liv gjennom året, kort oversikt
• Tidlig vår: Bifolket og praktisk kubestell
• Trekk og trekkplanter
• Sjukdommer og skadedyr: Introduksjon
• Nødvendige redskaper og utstyr (Demo i klasserommet)
• Begynne med bier?: Råd og veiledning

Arbeidsform og gjennomføring
Teori

3. samling
Timer med lærer: 3
Tema
Demonstrasjon i bigård: Vårarbeid

Stikkord
• Vårarbeidet
• Bisamfunnet og kuben. Egg, yngel, dronning, arbeidere og droner, honning og pollen

Arbeidsform og gjennomføring
Praksis med gjennomgang av teori

4. samling
Timer med lærer: 3
Tema
Sommerarbeid. Viktige biologiske prosesser.

Stikkord
• Bifolkets liv gjennom året: Viktige biologiske prosesser, kritiske miljøfaktorer og birøkterens virksomhet
• En enkel driftsplan
• Forsommer: Bifolket og praktisk kubestell
• Sverming – en viktig biologisk prosess
• Svermkontroll og svermhindring

Arbeidsform og gjennomføring
Teori

5. samling
Timer med lærer: 3
Tema
Sverming, dronning, avleggere

Stikkord
• Svermbehandling
• Avleggerproduksjon
• Dronningproduksjon og dronningfornyelse
• Snille bier, behandling av biene
• Vandring og utbigårder

Arbeidsform og gjennomføring
Teori

6. samling
Timer med lærer: 3
Tema
Demonstrasjon i bigård: Svermhindring, avleggerproduksjon

Stikkord
• Svermhindring
• Avleggerproduksjon

Arbeidsform og gjennomføring
Praksis med gjennomgang av teori

7. samling
Timer med lærer: 3
Tema
Høstarbeid. Honning og honningbehandling

Stikkord
• Innhøsting av honning
• Bifolket om høsten. Vinterbier. Vedlikeholdsforing. Varroabehandling
• Honning og honningbehandling

Arbeidsform og gjennomføring
Teori

8. samling
Timer med lærer: 3
Tema
Demonstrasjon: Slynging og honningbehandling

Stikkord
• Operasjoner på slyngerommet
• Bruk av refraktometer
• Honning og honningbehandling

Arbeidsform og gjennomføring
Praksis med gjennomgang av teori

9. samling
Timer med lærer: 3
Tema
Innvintring, foring og overvintring

Stikkord
• Dronningskifte
• Kubekontroll og plassregulering
• Vinterforing
• Bisjukdommer – diagnose og behandling. Sjukdomsbekjemping i bigården - oppsummering
• Lover og regelverk

Arbeidsform og gjennomføring
Teori

10. samling
Timer med lærer: 3
Tema
Demonstrasjon i bigård: Innvintring

Stikkord
• Kontroll og plassregulering
• Dronninginnføring
• Varroabehandling i oktober
• Vinterforing
• Vinterpakning

Arbeidsform og gjennomføring
Praksis med gjennomgang av teori.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Relevant materiell og kopier av powerpoint-presentasjonen vil bli delt ut underveis.
"Boken om biodling " (Sveriges Biodlares Riksforbund) brukes som støttelitteratur og til utfyllende lesning på egenhånd.

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Erfaren birøkter, god formidler med faglig kunnskap.

Avsluttende prøve/eksamen

-Kursbevis: ved deltakelse på minst 8 av de 10 klassesamlingene vil en få et kursbevis for deltakelse på kurset.\\
-Hvis ønskelig kan en få et kursbevis på at det er bestått eksamen i ”Innføringskurs i birøkt”. Da må deltakeren i tillegg til frammøtekravet også levere inn tre hjemmeoppgaver til bedømming i løpet av kurset.

Utfyllende opplysninger

Kurset er et introduksjonskurs (grunnkurs) i birøkt. Kurset vil gå over ca. 30 timer, fordelt på 10 møter og praktiske demonstrasjoner.
6 teorikvelder, 4 praktiske demonstrasjoner i bigården.