1215 Vi bygger posteringsbu

Godkjent for 8–17 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Deltakerne skal ha gjennomgått forutsetninger for plassering av posteringsbu\\ Deltakerne skal bygge egen posteringsbu

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Enkeltpersoner og foreninger som ønsker å bygge posteringsbu

Innhold

1. samling
Timer med lærer: 2
Tema
Posteringsbu – retningslinjer og sikkerhet

Stikkord
Grunneiers tillatelse
Midlertidig eller varig - kommunens rolle
Materialvalg
Skuddsektorer
Stabilitet

Arbeidsform og gjennomføring
Noe teori, mest praktisk arbeid.

2. samling
Timer med lærer: 4
Tema
Kapping av materialer

Stikkord
Kappe ferdig materialer ut fra tegning

Arbeidsform og gjennomføring
Praktisk arbeid.

3. samling
Timer med lærer: 4
Tema
Modulbygging

Stikkord
Bygge vegger, gulv og tak ut fra tegning

Arbeidsform og gjennomføring
Praktisk arbeid.

4. samling
Timer med lærer: 4
Tema
Montering av elementer

Stikkord
Montere tårn ut fra tegning.

Arbeidsform og gjennomføring
Praktisk arbeid.

5. samling
Timer med lærer: 3
Tema
Utplassering av posteringsbu

Stikkord
Utplassering
Avretting av mark
Støttepunkter
Postrydding

Arbeidsform og gjennomføring
Praktisk arbeid.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

NJFFs revejakthefte brukes på samling 1 og 5\\ NJFFs posteringsbuanvisning brukes på samling 2 og 4

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Ingen

Utfyllende opplysninger

Kurset strekker seg over 17 timer\\ Ingen særskilte kompetansekrav til deltakerne\\ Kurset er ikke kompetansegivende utover den erfaring det tilfører deltakeren\\ Det er ingen kunnskapstest til kurset\\ Det er ingen krav til lokaliteter for kurset Grunnpris:\\ Deltakeravgift for kurset vil variere med arrangørens kostnader.\\ Imidlertid oppfordrer vi alle arrangører av kurs å operere med en totalpris som inkluderer alle kostnader ved kurset. Eksempelvis kan godt materialkostnader ligge inne i kursprisen.