1215 Vi bygger posteringsbu

Mål

Deltakerne skal ha gjennomgått forutsetninger for plassering av posteringsbu
Deltakerne skal bygge egen posteringsbu

Målgruppe

Enkeltpersoner og foreninger som ønsker å bygge posteringsbu

Eventuelle merknader

Kurset strekker seg over 17 timer
Ingen særskilte kompetansekrav til deltakerne
Kurset er ikke kompetansegivende utover den erfaring det tilfører deltakeren
Det er ingen kunnskapstest til kurset
Det er ingen krav til lokaliteter for kurset Grunnpris:
Deltakeravgift for kurset vil variere med arrangørens kostnader.
Imidlertid oppfordrer vi alle arrangører av kurs å operere med en totalpris som inkluderer alle kostnader ved kurset. Eksempelvis kan godt materialkostnader ligge inne i kursprisen.

1. samling

Timer med lærer: 2

Tema

Posteringsbu – retningslinjer og sikkerhet

Stikkord

Grunneiers tillatelse
Midlertidig eller varig - kommunens rolle
Materialvalg
Skuddsektorer
Stabilitet

Arbeidsform og gjennomføring

Noe teori, mest praktisk arbeid.

2. samling

Timer med lærer: 4

Tema

Kapping av materialer

Stikkord

Kappe ferdig materialer ut fra tegning

Arbeidsform og gjennomføring

Praktisk arbeid.

3. samling

Timer med lærer: 4

Tema

Modulbygging

Stikkord

Bygge vegger, gulv og tak ut fra tegning

Arbeidsform og gjennomføring

Praktisk arbeid.

4. samling

Timer med lærer: 4

Tema

Montering av elementer

Stikkord

Montere tårn ut fra tegning.

Arbeidsform og gjennomføring

Praktisk arbeid.

5. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Utplassering av posteringsbu

Stikkord

Utplassering
Avretting av mark
Støttepunkter
Postrydding

Arbeidsform og gjennomføring

Praktisk arbeid.

Litteratur/materiell for deltakerne

NJFFs revejakthefte brukes på samling 1 og 5
NJFFs posteringsbuanvisning brukes på samling 2 og 4

Krav til lærer/instruktør

Ingen