1214 Vi bygger jakttårn

Mål

Deltakerne skal gjennomgått forutsetninger for plassering av jakttårn
Deltakerne skal bygge eget jakttårn

Målgruppe

Enkeltpersoner og foreninger som ønsker å bygge jakttårn

Eventuelle merknader

Kurset strekker seg over 10 timer
Ingen særskilte kompetansekrav til deltakerne
Kurset er ikke kompetansegivende utover den erfaring det tilfører deltakeren
Det er ingen kunnskapstest til kurset
Det er ingen krav til lokaliteter
Grunnpris:
Deltakeravgift for kurset vil variere med arrangørens kostnader.
Imidlertid oppfordrer vi alle arrangører av kurs å operere med en totalpris som inkluderer alle kostnader ved kurset. Eksempelvis kan godt materialkostnader ligge inne i kursprisen.

1. samling

Timer med lærer: 2

Tema

Jakttårn – retningslinjer og sikkerhet

Stikkord

Grunneiers tillatelse
Materialvalg
Skuddsektorer
Stabilitet

Arbeidsform og gjennomføring

Noe teori, mest praktisk arbeid.

2. samling

Timer med lærer: 2

Tema

Kapping av materialer

Stikkord

Kappe ferdig materialer ut fra tegning

Arbeidsform og gjennomføring

Praktisk arbeid.

3. samling

Timer med lærer: 4

Tema

Montering av jakttårn

Stikkord

Montere sammen tårn ut fra tegning

Arbeidsform og gjennomføring

Noe teori, mest praktisk arbeid.

4. samling

Timer med lærer: 2

Tema

Utplassering av jakttårn

Stikkord

Utplassering
Avretting av mark
Støttepunkter
Postrydding

Arbeidsform og gjennomføring

Praktisk arbeid.

Litteratur/materiell for deltakerne

NJFFs jakttårnanvisning

Krav til lærer/instruktør

Ingen