1214 Vi bygger jakttårn

Godkjent for 8–10 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Deltakerne skal gjennomgått forutsetninger for plassering av jakttårn\\
Deltakerne skal bygge eget jakttårn

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Enkeltpersoner og foreninger som ønsker å bygge jakttårn

Innhold

1. samling
Timer med lærer: 2
Tema
Jakttårn – retningslinjer og sikkerhet

Stikkord
Grunneiers tillatelse
Materialvalg
Skuddsektorer
Stabilitet

Arbeidsform og gjennomføring
Noe teori, mest praktisk arbeid.

2. samling
Timer med lærer: 2
Tema
Kapping av materialer

Stikkord
Kappe ferdig materialer ut fra tegning

Arbeidsform og gjennomføring
Praktisk arbeid.

3. samling
Timer med lærer: 4
Tema
Montering av jakttårn

Stikkord
Montere sammen tårn ut fra tegning

Arbeidsform og gjennomføring
Noe teori, mest praktisk arbeid.

4. samling
Timer med lærer: 2
Tema
Utplassering av jakttårn

Stikkord
Utplassering
Avretting av mark
Støttepunkter
Postrydding

Arbeidsform og gjennomføring
Praktisk arbeid.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

NJFFs jakttårnanvisning

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Ingen

Utfyllende opplysninger

Kurset strekker seg over 10 timer\\
Ingen særskilte kompetansekrav til deltakerne\\
Kurset er ikke kompetansegivende utover den erfaring det tilfører deltakeren\\
Det er ingen kunnskapstest til kurset\\
Det er ingen krav til lokaliteter\\
Grunnpris:\\
Deltakeravgift for kurset vil variere med arrangørens kostnader.\\ Imidlertid oppfordrer vi alle arrangører av kurs å operere med en totalpris som inkluderer alle kostnader ved kurset. Eksempelvis kan godt materialkostnader ligge inne i kursprisen.