1212 Birøkt - nybegynner

Godkjent for 8–27 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Gi en god innføring i birøkt til nybegynner eller person som ikke har startet med birøkt ennå.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Kvinner og menn i alle aldre, med interesse for birøkt.

Innhold

1. samling
Timer med lærer: 3
Tema
Bisamfunnet. Bikuben.

Stikkord
Bienes anatomi/fysiologi og bisamfunnets oppbygning og funksjon. Bikubens utvikling og oppbygning/funksjon.

Arbeidsform og gjennomføring
Teori

Problemstillinger
Hvilke ulike individer finnes i bisamfunnet og hva er deres oppgaver? Bienes livssyklus. Bifolkets utvikling.
Hvilke deler består en bikube av, og hva er delenes funksjon?

2. samling
Timer med lærer: 3
Tema
Bifolkets liv gjennom et år. Trekk og pollinering.

Stikkord
Vinterklasen. Rensingsutflukt. Vårutvikling. Sommerutvikling. Birøkterens oppgaver. Plassering av bigård. Trekkplanter. Pollentrekk. Honningtrekk. Pollinering.

Arbeidsform og gjennomføring
Teori

Problemstillinger
Hva karakteriserer biene gjennom et helt år, og hva er birøkterens oppgaver?
Hvilke planter gir trekk av pollen og honning og hvilke faktorer påvirker trekket? Hvordan gjøres pollinering?

3. samling
Timer med lærer: 3
Tema
Bienes behandling. Vårarbeid.

Stikkord
Kontroll av kube og notater. Bienes gemytt. Verneutstyr. Arbeidsmåte. Plassering av kuber.
Rengjøring og kontroll av kuben. Yngelutjamning og foring. Maurbekjemping.

Arbeidsform og gjennomføring
Teori

Problemstillinger
Hvordan skal birøkteren gjøre de nødvendige arbeidsoppgaver uten å forstyrre biene? Hvilket utstyr og arbeidsmetodikk skal brukes for å unngå stikk? Hvor er optimalt plassering av kubene?
Finne gode metoder for rengjøring av kuben og å etablere en best mulig tilstand for å gi en god vårutvikling.

4. samling
Timer med lærer: 3
Tema
Sommerarbeid. Honning.

Stikkord
Utvidelse av plassen. Bygging av nye tavler. Sverming og formering. Nye dronninger. Avleggere. Foring på sommeren.
Honningtyper og -egenskaper. Høsting. Slynging. Etterarbeid. Voks.

Arbeidsform og gjennomføring
Teori

Problemstillinger
Er det behov for utvidelse av plassen? Er biene i svermemodus? Hvordan lager vi en avlegger? Foring i perioder uten trekk.
Når og hvordan høster vi honningen, og hva gjør vi med den etterpå? Hvordan behandler vi voksen?

5. samling
Timer med lærer: 3
Tema
Høstarbeid. Sykdommer og forgiftning. KSL, NBL og HC.

Stikkord
Krav til god innvintring. Regulering av plass. For og foring. Vinterpakking og tilsyn.
Hygiene og forebyggende tiltak. Varroa og andre sykdommer. Skadedyr. Forgiftning.

Arbeidsform og gjennomføring
Teori

Problemstillinger
Kontroll av bistyrke og regulering av plass. Riktig blanding og mengde for. Pakking av kubene for å sikre isolasjon og ventilasjon. Varroabehandling.

6. samling
Timer med lærer: 3
Tema
Vårarbeid.

Stikkord
Rengjøring og kontroll av kuben. Yngelutjamning og foring. Maurbekjemping.

Arbeidsform og gjennomføring
Praksis i bigård

Problemstillinger
Finne gode metoder for rengjøring av kuben og å etablere en best mulig tilstand for å gi en god vårutvikling.

7. samling
Timer med lærer: 3
Tema
Sommerarbeid.

Stikkord
Utvidelse av plassen. Bygging av nye tavler. Sverming og formering. Nye dronninger. Avleggere. Foring på sommeren.

Arbeidsform og gjennomføring
Praksis i bigård

Problemstillinger
Er det behov for utvidelse av plassen? Er biene i svermemodus? Hvordan lager vi en avlegger? Foring i perioder uten trekk.

8. samling
Timer med lærer: 3
Tema
Høsting av honning.

Stikkord
Høsting. Slynging. Etterarbeid. Voks.

Arbeidsform og gjennomføring
Praksis i bigård

Problemstillinger
Når og hvordan høster vi honningen, og hva gjør vi med den etterpå? Hvordan behandler vi voksen?

9. samling
Timer med lærer: 3
Tema
Innvintring. Varroabehandling.

Stikkord
Krav til god innvintring. Regulering av plass. For og foring. Vinterpakking og tilsyn. Varroabehandling.

Arbeidsform og gjennomføring
Praksis i bigård

Problemstillinger
Kontroll av bistyrke og regulering av plass. Riktig blanding og mengde for. Pakking av kubene for å sikre isolasjon og ventilasjon. Varroabehandling.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

«Birøkt som hobby og næring» av Egil Villumstad ISBN 82-529-2426-3.

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

«Dronningen og de gode hjelperne» er obligatorisk - 33 minutter lang DVD som kan lånes fra lokallag eller Norges Birøkterlag.
Powerpoint-presentasjon til kurset kan lastes ned fra Norges Birøkterlags hjemmeside.

Utfyllende opplysninger

Kurset er basert på Villumstads bok og presentasjonsmateriale utarbeidet av Norges Birøkterlag. Det vil bli 5 kvelder med teori, og deretter 4 kvelder med praksis i opplæringsbigård. Kurset følges opp med tildeling av fadder.