1190 IPO C- arbeid

Mål

Gi deltagerene mer kunnskap om praktisk C arbeid. (Konkurranseformen IPO inneholder 3 likeverdige disipliner: A (lydighet), B (spor) C (bitearbeid). )

Målgruppe

Hundeførere som ønsker å lære mer om praktisk C arbeid. Både nybegynnere og erfarne.

Antall deltakere

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader

Kursplanen vil være fleksibel etter deltagerenes behov, så omrokkering av temaene kan forekomme. Under den praktiske treningen jobber ekvipasjene med de øvelser som er hensiktsmessig for den enkelte. Dersom det er ønskelig vil man kunne bruke noe av tiden til de andre disiplinene innenfor IPO (spor/lydighet).

1. samling

Timer med lærer: 6

Tema

Praktisk C arbeid. Hundefører velger selv øvelser de ønsker hjelp med.

Stikkord

Presentasjon, kartlegging, samarbeid, belønninger. Utstyr.

Arbeidsform og gjennomføring

Praktisk trening under veildedning fra instruktør.

Problemstillinger

Hva bør vektlegges hos den enkelte ekvipasjen, og hvorfor?

2. samling

Timer med lærer: 8

Tema

Biteutvikling og samarbeid.

Stikkord

Samarbeid, belønninger, biteutvikling, figuranten, hundeføreren, kontroll, engasjement, driftvekslinger, linebruk.

Arbeidsform og gjennomføring

Praktisk trening under veildedning fra instruktør.

3. samling

Timer med lærer: 8

Tema

Flukt og motprøve

Stikkord

Figuranten, føreren, biteutvikling, bevoktning, linebruk, kontroll, engasjement, intensitet, belønninger, samarbeid.

Arbeidsform og gjennomføring

Demonstrasjon, og praktisk trening under veiledning fra instruktør.

4. samling

Timer med lærer: 8

Tema

Slipp og bevoktning

Stikkord

Figuranten, føreren, biteutvikling, bevoktning, halsing, slipp, intensitet, kontroll, engasjement, belønninger, samarbeid.

Arbeidsform og gjennomføring

Demonstrasjon, og praktisk trening under veiledning fra instruktør.

5. samling

Timer med lærer: 5

Tema

Rundering

Stikkord

Rundering, intensitet, rutiner, kontroll, bevoktning, halsing, belønninger, samarbeid.

Arbeidsform og gjennomføring

Demonstrasjon, og praktisk trening under veiledning fra instruktør.

Litteratur/materiell for deltakerne

Regler for internasjonale konkurranser.

Krav til lærer/instruktør

En erfaren instruktør/figurant.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør

Regler for internasjonale konkurranser.

Opplegg for evaluering

Instruktøren gir hver enkelt ekvipasje personlig tilbakemelding.