1185 Bruks- spor

Mål

Gi deltagerene mer kunnskap om bruks-spor, hva som bør vektlegges, og inspirasjon til å videreutvikle sporhundene.

Målgruppe

Hundeførere som ønsker å lære mer om spor. Både nybegynnere og videregående.

Antall deltakere

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader

Dersom deltagerene ønsker det, kan man bruke noe av tiden på de andre momentene man trenger for å konkurrere i spor. (Konkurranseprogrammet for spor inneholder også feltsøk, budføring og lydighet).
På kurset vil deltagerene jobbe med de utfordringer som er viktige for dem på det aktuelle tidspunkt. Omrokkering av temaene i kursplanen kan derfor forekomme.

1. samling

Timer med lærer: 6

Tema

Deltagerene legger en sporoppgave de mener demonstrerer hundens nivå og eventuelle utfordringer de ønsker å jobbe med under kurset. Alle følger med på sporet.

Stikkord

Evaluering, diskusjon rundt mulige tiltak. Ulike typer spor, hva som vektlegges innenfor de ulike klassene innen NBF/RIK.

Arbeidsform og gjennomføring

Praktisk trening under veildedning fra instruktør.

Problemstillinger

Målsetning til ekvipasjen, og hva som bør vektlegges i den videre treningen?

2. samling

Timer med lærer: 8

Tema

Hva bør man tenke på når man legger spor, og sporoppsøk

Stikkord

Vinkler, buer, terrengskifter, vær og vind, alder på spor, mulige krysninger, sporoppsøk. Merking av spor, vinkler og sporoppsøk. Gjennomgang av forrige økt, og praktisk trening utfra denne.

Arbeidsform og gjennomføring

Praktisk trening under veildedning fra instruktør.

3. samling

Timer med lærer: 8

Tema

Hundenes spor-interesse, fokus, konsentrasjon, intensitet og tempo

Stikkord

Påvirkninger, vanskelighetsgrad, sporoppsøk, forsterkninger. Gjennomgang av forrige økt, og praktisk trening utfra denne.

Arbeidsform og gjennomføring

Praktisk trening under veiledning fra instruktør.

Problemstillinger

Hvordan kan man påvirke hundens spor-interesse?

4. samling

Timer med lærer: 8

Tema

Apporter i sporet, og markering av disse

Stikkord

Interesse for apporter, sitt/dekk-markering, apportering, innlæring. Regelverk. Gjennomgang av forrige økt, og praktisk trening utfra denne.

Arbeidsform og gjennomføring

Praktisk trening under kontinuerlig veiledning fra instruktør.

Problemstillinger

Valg av markering – fordeler og ulemper på disse.

5. samling

Timer med lærer: 5

Tema

Videreutvikling av sporhundene

Stikkord

Harde spor, videreutvikling sporoppsøk, terrengskifter, krysninger. Gjennomgang av forrige økt, og praktisk trening utfra denne.

Arbeidsform og gjennomføring

Praktisk trening under kontinuerlig veiledning fra instruktør.

Problemstillinger

Hva bør hundefører fokusere på fremover for å utvikle sporet?

Litteratur/materiell for deltakerne

Regler for brukshundprøver, NBF. Regler for RIK-sporprøver.

Krav til lærer/instruktør

Erfaren instruktør innenfor spor.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør

Regler for brukshundprøer, NBF. Regler for RIK-sporprøver.

Opplegg for evaluering

Personlig tilbakemelding fra instruktør.