1184 Rundering- ny og viderekom.

Mål

Gi deltagerene mer kunnskap om rundering, hva som bør vektlegges, og inspirasjon til videre arbeid med søksøvelser. (Konkurranseprogrammet for rundering inneholder også feltsøk, budføring og lydighet)

Målgruppe

Hundeførere som ønsker å lære mer om rundering. Både nybegynnere og videregående.

Antall deltakere

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader

Dersom deltagerene ønsker det, kan man bruke noe av tiden på de andre momentene man trenger for å konkurrere i rundering (Konkurranseprogrammet for rundering inneholder også feltsøk, budføring og lydighet).
På kurset vil ekvipasjene til enhver tid jobbe med de utfordringer som er viktige for dem på det aktuelle tidspunkt. Omrokkering av temaene i kursplanen kan derfor forekomme.

1. samling

Timer med lærer: 6

Tema

Deltagerene legger selv opp en trening slik at instruktøren kan få et inntrykk av hvordan ekvipasjen arbeider, og eventuelle utfordringer de ønsker å jobbe med.

Stikkord

Evaluering, diskusjon rundt mulige tiltak de neste treningene

Arbeidsform og gjennomføring

Praktisk trening under kontinuerlig veildedning fra instruktør. En ekvipasje av gangen. Evaluering skjer fortløpende.

Problemstillinger

Hvilken type hund har man fremfor seg? Hvordan kan man best mulig trene denne hunden opp til å bli en god søkshund/runderingshund? Hva bør vektlegges hos de enkelte ekvipasjene, og hvorfor?

2. samling

Timer med lærer: 8

Tema

Figurantenes rolle, og viktigheten av god kommunikasjon med hundefører FØR man begynner øvelsen. Praktisk runderingstrening.

Stikkord

Belønninger, lek, mat, arbeidssignaler, bruk av vind/terreng, sporløsning, plassering av figurant. Gjennomgang av forrige økt, og praktisk trening utfra dette.

Arbeidsform og gjennomføring

Praktisk trening under kontinuerlig veildedning fra instruktør. En ekvipasje av gangen. Evaluering skjer fortløpende.

Problemstillinger

Hvordan bli en bedre figurant?

3. samling

Timer med lærer: 8

Tema

Meldingsformer: halsmelding og bringkobbel (løsbitt)

Stikkord

Apportering, løsbitt, fastbitt, stimulering av hals, timing og belønning. Gjennomgang av tidligere treninger, og praktisk trening utfra dette.

Arbeidsform og gjennomføring

Praktisk trening under kontinuerlig veildedning fra instruktør. En ekvipasje av gangen. Evaluering skjer fortløpende.

Problemstillinger

Hvordan bygge opp en god meldingsform?

4. samling

Timer med lærer: 8

Tema

Utvikling av søket

Stikkord

Påvirkning, vind/syn/lyd, godt gjemte figuranter, utilgjengelige figuranter, flere figuranter på samme side, øke vanskelighetsgraden, tomslag. Gjennomgang av tidligere treninger, og praktisk trening utfra dette.

Arbeidsform og gjennomføring

Praktisk trening under kontinuerlig veiledning fra instruktør. En ekvipasje av gangen. Evaluering skjer fortløpende.

Problemstillinger

Hvordan videreutvikle hundenes søkslyst og erfaring?

5. samling

Timer med lærer: 5

Tema

Hundefører sine oppgaver

Stikkord

Lese terreng og hund. Utsending, innkalling, smidige passeringer, flying, melding, påvisning, innføring av figurant. Videre planlegging. Gjennomgang av tidligere treninger, og praktisk trening utfra dette.

Arbeidsform og gjennomføring

Praktisk trening under kontinuerlig veiledning fra instruktør. En ekvipasje av gangen. Evaluering skjer fortløpende.

Problemstillinger

Samarbeid og videreutvikling av øvelsen. Hva bør hundefører fokusere på fremover for å utvikle søksøvelsen?

Litteratur/materiell for deltakerne

Regler for brukshundprøver, NBF

Krav til lærer/instruktør

Erfaren instruktør som kjenner runderingsøvelsen godt

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør

Regler for brukshundprøver, NBF.

Opplegg for evaluering

Personlig tilbakemelding fra instruktør.