1171 RIK - lydighet og c-arbeid

Mål

Kunne ta prøver og konkurrere innen RIK-sporten.

Målgruppe

Hundeførere som ønsker å ta prøver og konkurrere innenfor RIK-sporten

Antall deltakere

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader

Hundeførere må ha RIK-lisens.

1. samling

Timer med lærer: 6

Tema

Teori om lydighet og c-arbeid.

Stikkord

Hva kreves av fører og hund under en prøve. Lover og regler.

Arbeidsform og gjennomføring

Forelesning med eksempler og diskusjon.

Problemstillinger

Hva kan oppstå av utfordringer under en prøve, og hvordan kan disse takles?

2. samling

Timer med lærer: 6

Tema

Gjennomgang av hvor langt hver enkelt ekvipasje har kommet, og hva det skal trenes videre på.

Stikkord

Hva er målet til hver enkelt hundefører? Hva har disse prestert fra før, og hvilke utfordringer må det jobbes videre med?

Arbeidsform og gjennomføring

Presentasjon av hver enkelt hundefører og praktisk arbeid.

Problemstillinger

Hundeførers håndtering av hunden, og hundens respons på denne.

3. samling

Timer med lærer: 6

Tema

Lydighet

Stikkord

Hva består lydighetsøvelsene av? Hva kreves av hund og fører, og hva gir eller tar poeng?

Arbeidsform og gjennomføring

Teori og øvelser.

Problemstillinger

Hvordan få hunden til å gå med kontakt under hele øvelsen? Hvordan få hurtighet og presisjon i alle deler av øvelsene?

4. samling

Timer med lærer: 6

Tema

Kontakttrening

Stikkord

Kontakttrening med forstyrrelser. Hvordan motivere og korrigere hunden, og time belønning og straff riktig?

Arbeidsform og gjennomføring

Hver enkelt ekvipasje utfører øvelser, på sitt nivå, med tilpassede forstyrrelser.

Problemstillinger

Hva er mest forstyrrende for hunden, og hva skal til for å opprettholde kontakten med disse forstyrrelsene?

5. samling

Timer med lærer: 6

Tema

Posisjon

Stikkord

Jobbe med posisjonen til hunden. Hunden skal gå med riktig posisjon under alle øvelser.

Arbeidsform og gjennomføring

Ekvipasjene demonstrerer hvordan de jobber med posisjonen til hunden, og får veiledning og råd om hvordan de kan jobbe videre med dette.

Problemstillinger

Hunden går for langt fram og/eller skjevt. Hunden hopper og er urolig i utgangsstilling.

6. samling

Timer med lærer: 6

Tema

Sitt, dekk og stå

Stikkord

Hunden skal reagere raskt og utføre øvelsen korrekt.

Arbeidsform og gjennomføring

Ekvipasjene demonstrerer hvordan de jobber med øvelsene, og får veiledning og råd om hvordan de kan jobbe videre med dette.

Problemstillinger

Hunden reagerer tregt, tar ekstra steg, eller utfører feil øvelse.

7. samling

Timer med lærer: 6

Tema

Tempovekslinger

Stikkord

Hunden skal følge føreren under de forskjellige gangartene.

Arbeidsform og gjennomføring

Ekvipasjene demonstrerer hvordan de jobber med øvelsen, og får veiledning og råd om hvordan de kan jobbe videre med dette.

Problemstillinger

Hunden kommer ut av posisjon, eller har problemer med å veksle mellom de forskjellige gangartene.

8. samling

Timer med lærer: 6

Tema

Apportering - grep

Stikkord

Hvordan få et fast og rolig grep på apportbukken

Arbeidsform og gjennomføring

Ekvipasjene demonstrerer hvordan de jobber med øvelsen, og får veiledning og råd om hvordan de kan jobbe videre med dette.

Problemstillinger

Hunden har et løst grep, eller tygger på apportbukken. Hunden slipper eller vil ikke ta apporten.

9. samling

Timer med lærer: 6

Tema

Apportering

Stikkord

Hvordan utføre hele øvelsen

Arbeidsform og gjennomføring

Ekvipasjene demonstrerer hvordan de jobber med øvelsen, og får veiledning og råd om hvordan de kan jobbe videre med dette.

Problemstillinger

Hunden har dårlig tempo ut fra eller inn til fører. Hunden setter seg for lang unna fører. Hunden vegrer seg for å hoppe over hinder eller møne med apportbukken.

10. samling

Timer med lærer: 6

Tema

Fremadsending

Stikkord

Hunden skal løpe rett fram og dekke på kommando.

Arbeidsform og gjennomføring

Ekvipasjene demonstrerer hvordan de jobber med øvelsen, og får veiledning og råd om hvordan de kan jobbe videre med dette.

Problemstillinger

Hunden løper sakte og er usikker. Hunden dekker ikke på kommando.

11. samling

Timer med lærer: 6

Tema

Hundens drifter og driftsvekslinger

Stikkord

Gjennomgang av hundens drifter. Hvordan lese og håndtere/kontrollere hundens drifter i de forskjellige øvelsene.

Arbeidsform og gjennomføring

Diskutere erfaringer og utfordringer hos hver enkelt ekvipasje. Prøve ut disse i praksis. Gjennomgang og tilbakemelding.

Problemstillinger

Hunder med svake eller sterke drifter. Hunder som låser seg og/eller er vanskelig å håndtere.

12. samling

Timer med lærer: 6

Tema

Rundering

Stikkord

Hvordan lære hunden til å rundere alle skjulene, raskt og effektivt.

Arbeidsform og gjennomføring

Diskutere erfaringer og utfordringer hos hver enkelt ekvipasje. Prøve ut disse i praksis. Gjennomgang og tilbakemelding.

Problemstillinger

Hunden har for lav fart, tar for lange buer rundt skjulene, den runderer ikke alle skjulene, eller kommer ikke inn til fører på kommando.

13. samling

Timer med lærer: 6

Tema

Bevoktning

Stikkord

Hvordan lære hunden å bevokte figurant i og utenfor skjulet?

Arbeidsform og gjennomføring

Diskutere erfaringer og utfordringer hos hver enkelt ekvipasje. Prøve ut disse i praksis. Gjennomgang og tilbakemelding.

Problemstillinger

Posisjon, stille bevoktning eller halsgivning, respekt for bytte, slokk og tenn.

14. samling

Timer med lærer: 6

Tema

Byttehåndtering

Stikkord

Hvordan lære hunden å håndtere byttet?

Arbeidsform og gjennomføring

Diskutere erfaringer og utfordringer hos hver enkelt ekvipasje. Prøve ut disse i praksis. Gjennomgang og tilbakemelding.

Problemstillinger

Hunden tygger, har løst og/eller tynt bitt, slipper ikke på kommando osv.

15. samling

Timer med lærer: 6

Tema

Utkalling fra skjulet

Stikkord

Hunden skal veksle til lydighet direkte fra bevoktning, i bytte- eller aggresjonsdrift, og forflytte seg inn til fører og innta utgangsstilling.

Arbeidsform og gjennomføring

Diskutere erfaringer og utfordringer hos hver enkelt ekvipasje. Prøve ut disse i praksis. Gjennomgang og tilbakemelding.

Problemstillinger

Hunden vil ikke ta kommando, blir urolig og/eller stresset osv.

16. samling

Timer med lærer: 6

Tema

Flukt

Stikkord

Hunden skal, ved førers side, følge lydig og sette seg på anvist plass, dekke på kommando, ligge stille til figurant løper, før den angriper.

Arbeidsform og gjennomføring

Diskutere erfaringer og utfordringer hos hver enkelt ekvipasje. Prøve ut disse i praksis. Gjennomgang og tilbakemelding.

Problemstillinger

Hunden er urolig ved førers side og går ut av posisjon, hunden lager mye lyd, hunden vil ikke sette seg, hunden går direkte ned i dekk, hunden er urolig og legger seg skjevt osv.

17. samling

Timer med lærer: 6

Tema

Motprøve

Stikkord

Hunden skal sitte stille ved førers side, til fører gir kommandoen "ta mann".

Arbeidsform og gjennomføring

Diskutere erfaringer og utfordringer hos hver enkelt ekvipasje. Prøve ut disse i praksis. Gjennomgang og tilbakemelding.

Problemstillinger

Hunden lager lyd, sitter urolig, vil tyvstarte, bommer på armen, faller av armen osv.

18. samling

Timer med lærer: 6

Tema

Transport

Stikkord

Hunden skal følge fører i utgangsposisjon, mens den har fokus på figuranten.

Arbeidsform og gjennomføring

Diskutere erfaringer og utfordringer hos hver enkelt ekvipasje. Prøve ut disse i praksis. Gjennomgang og tilbakemelding.

Problemstillinger

Hunden går med fokus på fører, går ut av posisjon, tyvstarter, osv

19. samling

Timer med lærer: 8

Tema

Lydighet IPO 1, 2 eller 3

Stikkord

Gjennomgang av hele lydighetsprogrammet

Arbeidsform og gjennomføring

Alle ekvipasjene går hele lydighetsprogrammet. Evaluering og diskusjon. Råd og veiledning på hva ekvipasjene bør justere før en prøve/konkurranse.

Problemstillinger

Deler av enkeltøvelser som fremdeles ikke er tilfredsstillende.

20. samling

Timer med lærer: 8

Tema

C-arbeid IPO 1, 2 eller 3

Stikkord

Gjennomgang av hele c-arbeidsprogrammet

Arbeidsform og gjennomføring

Alle ekvipasjene jobber seg gjennom hele programmet. Evaluering og diskusjon. Råd og veiledning for hva ekvipasjene bør justere før en prøve/konkurranse.

Problemstillinger

Deler av enkeltøvelser som fremdeles ikke er tilfredsstillende.

Litteratur/materiell for deltakerne

Kompendium

Krav til lærer/instruktør

Godkjent figurant

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør

Din hund og Din hund fortsetter av Järverud. Diverse litteratur om mentalitet og atferd hos hund. Lover og regler for c-arbeid.

Opplegg for evaluering

Kontinuerlig evaluering og veiledning. Prøver/konkurranser.