1170 DAF-instruktørkurs del 3

Mål

Deltakerne skal settes i stand til å være instruktører på DAF-kurs (styrevervkurs) i fylkene.

Målgruppe

Deltakere som har deltatt på DAF-instruktørkurs del 1.

Antall deltakere

Studieplanen er utarbeidet for maks. 30 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader

Deltakerne skal, som del 2 i kursrekka, ha holdt egne kurs i egne fylker mellom kursdel 1 og 3.

1. samling

Timer med lærer: 2

Tema

Erfaringsdeling fra egne kurs

Stikkord

Hvordan gikk kursene deltakerne selv har holdt? Egenevaluering etter tankenotat deltakerne har fått i forkant. Evaluering gitt til instruktørene fra deltakerne på kurs i fylkene.

Arbeidsform og gjennomføring

Samtale i mindre grupper.

2. samling

Timer med lærer: 2

Tema

Bruk av sosiale medier

Stikkord

Hvordan bruke sosiale medier i opplæring og organisasjonsarbeid lokalt?

Arbeidsform og gjennomføring

Forelesning og samtale.

3. samling

Timer med lærer: 1

Tema

Leker som metode

Stikkord

Hvilke leker egner seg til å bruke når og for å presentere hva slags stoff. Bevisstgjøring av deltakerne om at lek ikke bare er fjas og moro, men også har en dypere mening.

Arbeidsform og gjennomføring

Forelesning og samtale.

4. samling

Timer med lærer: 1

Tema

Trygg og tilstede

Stikkord

Grenseoverskridende atferd. Hva kan man risikere å få vite som tillitsperson til unge mennesker, og hvordan takler man det videre.

Arbeidsform og gjennomføring

Gruppesamtaler

5. samling

Timer med lærer: 1

Tema

Evaluering

Stikkord

Teori om ulike evalueringsmetoder.

Arbeidsform og gjennomføring

Forelesning og samtale

6. samling

Timer med lærer: 1

Tema

Synlighet og PR

Stikkord

Litt om hvordan synliggjøre organisasjonen for omverdenen.

Arbeidsform og gjennomføring

Forelesning og samtale

Litteratur/materiell for deltakerne

Samme som del 1:
Kursinstruktøren
Arbeid i klubbstyret
MobbStopp
Møteboka
Kassaboka
Året Rundt

Krav til lærer/instruktør

Ha vært deltaker på DAF-instruktørkurs, eller fått tilsvarende utdannelse fra andre organisasjoner. Vært kursinstruktør på DAF-kurs eller lignende i fylkene. I praksis er det samme kursinstruktører på del 1 og 3 i samme bolk.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør

Samme som del 1:
Kursinstruktøren
Arbeid i klubbstyret
MobbStopp
Møteboka
Kassaboka
Året Rundt

Opplegg for evaluering

Muntlig evaluering på samlingen Questback i etterkant.