1169 DAF-instruktørkurs del 1

Mål

Deltakerne skal settes i stand til å være instruktører på DAF-kurs (styrevervkurs) i fylkene.

Målgruppe

Eldre ungdommer som ønsker å være DAF-kursinstruktører i fylkene

Antall deltakere

Studieplanen er utarbeidet for maks. 30 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader

Forutsetning at deltakerne har deltatt på minst et DAF-kurs selv og innehatt minst et verv i styret i en 4H-klubb eller annen organisasjon på lokalt plan. Alle samlingene blir holdt i løpet av en helg på høsten.

1. samling

Timer med lærer: 2

Tema

Kursinstruktørens rolle

Stikkord

Hvordan være god rollemodell. Kort om forberedelser. Kort om grenser.

Arbeidsform og gjennomføring

Forelesning og samtale.

2. samling

Timer med lærer: 2

Tema

Styreverv

Stikkord

Kort gjennomgang av alle styrevervene.

Arbeidsform og gjennomføring

Forelesning og samtale.

3. samling

Timer med lærer: 2

Tema

Planlegging og metoder

Stikkord

Den didaktiske diamant. Vise ulike måter å planlegge på. Hva er viktig å tenke på i planlegging? Hva er viktig å tenke på i valg av arbeidsform og metode.

Arbeidsform og gjennomføring

Forelesning, samtale og praktiske øvelser.

4. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Presentasjon og taleteknikk

Stikkord

Hvordan presentere fagstoffet man ønsker. Hvordan kommunisere. Teori om ulike former for kommunikasjon.

Arbeidsform og gjennomføring

Forelesning, samtale og praktiske øvelser.

5. samling

Timer med lærer: 1

Tema

Organisasjonsteori

Stikkord

Hvordan er en organisasjon (vanligvis) bygd opp. Gå litt inn på historien og oppbyggingen av 4H Norge.

Arbeidsform og gjennomføring

Forelesning og samtale

6. samling

Timer med lærer: 3

Tema

ÅLVÅGS (Å Lære Ved Å Gjøre Sammen)

Stikkord

Samarbeid i praksis.

Arbeidsform og gjennomføring

Gruppearbeid.

Problemstillinger

Deltakerne får et tema de skal presentere for hverandre og kursinstruktørene. De skal vise hvordan de kan ta i bruk det de har lært så langt på kurset.

7. samling

Timer med lærer: 2

Tema

Samarbeid

Stikkord

Teori om samarbeid.

Arbeidsform og gjennomføring

Forelesning og samtale. Trekke tråder til ÅLVÅGS-oppgaven.

Litteratur/materiell for deltakerne

Kursinstruktøren
Arbeid i klubbstyret
MobbStopp
Møteboka
Kassaboka
Året Rundt

Krav til lærer/instruktør

Ha vært deltaker på DAF-instruktørkurs, eller fått tilsvarende utdannelse fra andre organisasjoner. Vært kursinstruktør på DAF-kurs eller lignende i fylkene.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør

Kursinstruktøren
Arbeid i klubbstyret
MobbStopp
Møteboka
Kassaboka
Året Rundt

Opplegg for evaluering

Muntlig evaluering på slutten av helgen.
Questback i etterkant.