1166 IPO A (spor)

Mål:

Kunne lære opp hunden til å gå IPO-spor og sporhundprøver, og være i stand til å delta på prøver og konkurranser.

Målgruppe:

Hundeførere som ønsker å utdanne hunden innenfor IPO.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

1. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Teori

Stikkord:

Regler og retningslinjer for hvordan sporene legges og gås i de forskjellige klassene.

Arbeidsform:

Forelesning med eksempler og diskusjon.

Problemstillinger:

Hvordan takle stress og hyperaktivitet i sporarbeidet?
Hvordan motivere hunden til å jobbe systematisk og nøye i sporet?
Hvordan lære hunden å markere gjenstander?

2. samling

Timer med lærer: 8

Tema:

Sporarbeid med oppfølging av instruktør.

Stikkord:

Hver ekvipasje legger opp og går hvert sitt spor.

Arbeidsform:

Ekvipasjene legger opp spor etter hvilket nivå de er på.

Problemstillinger:

Hver enkelt ekvipasje jobber med aktuelle utfordringer, og prøver å finne løsninger på dette, i samarbeid med instruktør.

3. samling

Timer med lærer: 4

Timer uten lærer: 4

Tema:

Sporarbeid med og uten oppfølging. Oppsummering.

Stikkord:

De som ønsker det får oppfølging av instruktør. De andre prøver seg på egenhånd. Problemstillinger tas opp og drøftes etter sporgangen. Oppsummering av hvilke utfordringer hver enkelt ekvipasje har, og hva de må jobbe videre med.

Arbeidsform:

Sporing på mark og en avsluttende teoridel.

Problemstillinger:

Hvordan oppfører hunden seg, og hvordan takler fører hundens atferd?
Hvordan løse eventuelle utfordringer/problemer, og hvordan skal man legge opp og planlegge det videre arbeidet?

Litteratur/materiell for deltakerne:

Nødvendig materiell blir delt ut på kurset.

Krav til lærer/instruktør:

Utdannet instruktør med konkurranseerfaring.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Kompendium i sporarbeid.

Opplegg for evaluering:

Kursdeltagerne prøver seg på egenhånd, og gir tilbakemelding om eventuelle utfordringer.