1154 Eksteriørutstilling/Handler - helg

Mål

Gi grunnleggende opplæring i å handle/vise hund på eksteriørutstilling og forstå gangen i en utstilling.

Målgruppe

Alle hundeeiere som ønsker å delta på eksteriørutstillinger.

Antall deltakere

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

1. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Utstillingsteori.

Stikkord

Handler teknikker og posisjoner.
Lover og regler.
Hund på bord - innlæring, trygghet og teknikker.

Arbeidsform og gjennomføring

Teori.

Problemstillinger

Hvilken teknikker kan man bruk?
Hvilken lover og regler gjelder innen eksteriørutstilling?
Hvordan få en trygg hund i utstillingsringen?

2. samling

Timer med lærer: 6

Tema

Innlæring og trening på teknikker.

Stikkord

Introduksjon av handling.
Introduksjon av div kobbel og teknikker knyttet til disse.
Innlæring av teknikker og posisjoner.
Innlæring av timing av belønning.
Innlæring av kickstart.
Trygghet og innlæring av på bord situasjon.
Tannvisning.

Arbeidsform og gjennomføring

Teort og praksi.

Problemstillinger

Hvordan bruke de rette teknikker for å få frem den berømte X-faktoren i større eller mindre grad på de fleste hundene?

3. samling

Timer med lærer: 6

Tema

Repitisjon og øvelsene satt i system.

Stikkord

Hvordan trene en dommer-redd hund.
Handlers rolle fra a-å.
Estetisk spill i ringen.
Valg av antrekk for visning av hund.
Showmanship.

Arbeidsform og gjennomføring

Teori og praksis.

Problemstillinger

Hvordan fange inn dommerens interesse?
Har klesvalg noe betydning?

Litteratur/materiell for deltakerne

NKKs utstillingsreglement. Ev. bøker av type hundeleksikon som kan gi tips om den enkelte hunderases standard.

Krav til lærer/instruktør

Må ha stilt ut hund eksteriørt på minst 2 større utstillinger, f.eks. NKK. Skal kunne reglementet og de ulike premiegradene, vite gangen i utstillingen fra oppmøte til BIS finale.