1147 Valpekurs opp til 6 mnd.

Mål:

Gi hundeeierne innsikt i valpens behov, håndtering av ulike problemstillinger, innsikt i sikkerhetsmessige tiltak for omgivelsene og hunden, og grunnleggende tiltak for at eier best skal kunne hjelpe og veilede hunden til å tilpasse seg hverdagen og omgivelsene.

Målgruppe:

Alle valpeeiere.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

1. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Valpens forutsetninger, viktighet for miljøtrening, læring (påvirkning+utløser=forsterker) og oppdragelse. (Jærverud, Din Hund -som valp og unghund. Lexikon i Hundspråk av Anders Hallgren)

Stikkord:

Eiers oppgaver, motivasjon av valpen, stemme+lek+ros og belønning. Skape trygge regler/grenser, la valpen få utforske omgivelsene. Innlæring av sitt, ligg/dekk, avslappingsøvelse og forbudsord.

Arbeidsform:

Teoretisk undervisning og praksis: innlæring av lek, sitt, ligg, avslappingsøvelse og forbudsord. (Jærverud, Din Hund -som valp og unghund.) Spørsmål fra kursdeltagerene!

Problemstillinger:

Valpen trives ikke alene, biting/tannfelling, husren. Hvordan og hvorfor lære valpen å slappe av. Finne rett påvirkning til valpen.

2. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Kommunikasjon gjennom stemmebruk/kroppsspråk mellom hund og menneske. (Jærverud, Din Hund -som valp og unghund. Lexikon i Hundspråk av Anders Hallgren)

Stikkord:

Stirrende øyne, bred kropp/armer, vifte med armer, stemmebruk (lys el. mørk stemme). Lære å "lese" sin egen hund på dens kroppsspråk.

Arbeidsform:

Teoretisk undervisning og praksis: innlæring av lek, sitt, ligg, innkalling. Spørsmål fra kursdeltagerene!

Problemstillinger:

Funnet den "rette" påvirkningen?, relasjon hund/eier, redsel/frykt og innlæring.

3. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Pleie, stell, dyrlegebesøk og sikkerhet. (Jærverud, Din Hund -som valp og unghund. Lexikon i Hundspråk av Anders Hallgren)

Stikkord:

Berøring av hunden, pelsstell og kloklipping, vetrinærbesøk, matrutiner og sikring ved transport i bil.

Arbeidsform:

Teoretisk undervisning og praksis: innlæring av lek, sitt, ligg, innkalling, gå pent i bånd. Spørsmål fra kursdeltagerene!

Problemstillinger:

Aggresjon ved berøring, utviklingsfase valp, ressursforsvar (mat, leke, eier), biting i båndet.

4. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Oppsummering og gjennomgang av kursets innhold, og hva forventes videre av hunden. Fremtidige kurs.

Stikkord:

Ulike aktivitetsmuligheter med hund. Eierens "belønning" for gjennomførelse av å være rettferdig, vennlig og bestemt med hunden!

Arbeidsform:

Teoretisk undervisning og praksis: innlæring av lek, sitt, ligg, innkalling, gå pent i bånd, og stå. Spørsmål fra kursdeltagerene!

Problemstillinger:

Oppsummering av ulike problemer.

Litteratur/materiell for deltakerne:

Sven Jærverud, Din Hund -som valp og unghund. Tillegg: Lexikon i Hundspråk av Anders Hallgren

Krav til lærer/instruktør:

NKK trinn 1 godkjent

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Din Hund - som valp og unghund. Lexikon i Hundspråk av Anders Hallgren

Opplegg for evaluering:

Evalueringsskjema utleveres første kveld til kursdeltagerene, og innleveres siste kurskveld. Videre gjennomgang sammen med Kurs kontakt og Lydighetsansvarlig i hundeklubben.