1137 Tamfugltrening for fuglehunder - dagskurs

Godkjent for 8 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Deltakerne får se og lære om hvordan man ved hjelp av tamfugl kan få en skolert og god fuglehund. Eieren skal lære hva han/hun skal legge vekt på i skoleringen av sin fuglehund, og bli veiledet underveis. Hunden skal få erfaring med fugl.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Fuglehundeiere som vil lære mer om hvordan og hva man bør gjøre i forbindelse med jaktskolering av en fuglehund.
Det er ellers ingen kompetansekrav til deltakerne.

Innhold

1. samling
Timer med lærer: 4
Tema
Introduksjon, Dressur.

Stikkord
Introduksjon til duetrening (1 time), litt om generell dressur med vekt på SITT. Introduksjon av due for hundene. Hunden får individuell skolering (3 timer).

Arbeidsform og gjennomføring
Teori. Alle hundene får individuell skolering

Problemstillinger
Betydningen av grunndressur. Hvorfor er SITT så viktig? Hvordan sette sammen delmomenter til en hel øvelse?

2. samling
Timer med lærer: 1
Tema
Bevisstgjøring av fører. Gjennomgang av treningsøkten. Individuell skolering.

Stikkord
Gjennomgang av treningsøkten og hva man skal tenke på i fuglehundens skolering m.m (1 time).

Arbeidsform og gjennomføring
Muntlig tilbakemelding fra instruktøren, inne eller ute.

Problemstillinger
Hvordan bevisstgjøre fører?

3. samling
Timer med lærer: 3
Tema
Individuell skolering . Utvikling av øvelser. Oppsummering.

Stikkord
Alle hundene får individuell skolering. Utvikling av øvelsene med større krav og provokasjon. Oppsummering.

Arbeidsform og gjennomføring
Individuell skolering. Oppsummering

Problemstillinger
Hvordan gå videre med det individet av en fuglehund du har?

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Det er utviklet en duefilm; Trening av fuglehunder - med Bertil Nyheim, 2013, som kan brukes som kursmateriell, samt ppt om emnet.
Det er utviklet en ppt om emnet, som ligger tilgjengelig på NJFFs instruktørportal.

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Kurset skal ledes av en NJFF - autorisert jakthundinstruktør trinn II og NJFFs fylkesinstruktører i dressur..

Avsluttende prøve/eksamen

Evalueringsskjema bør utleveres i etterkant av kurset.

Utfyllende opplysninger

Kurset er ikke kvalifiserende og har ingen kunnskapstest. Mesteparten av kurset forgår utendørs. Introduksjonen til duetreningen, lunch/teori samt oppsummering kan foregå innendørs om dårlig vær. Dette kan imidlertid også forgå utendørs på feltet om været tillater det.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.