1125 Brekurs for klatrere - 3 1/2 dag

Mål

Deltagerne skal tilegne seg nødvendige basiskunnskaper for å ferdes sikkert på og over bre. Kurset vil legge stor vekt på sikkerhet og konsekvenstenking.

Målgruppe

Erfarne klatrere som vil lære å gå på bre.

Antall deltakere

Studieplanen er utarbeidet for 4 til 8 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader

Dette er et brekurs for personer med klatreerfaring.

1. samling

Timer med lærer: 2

Tema

Introduksjon

Stikkord

Presentasjon av kurset, instruktører og deltakere. Tilpasning av utstyr, gjennomgang av utstyr og bruk, knuter og innbinding.

Arbeidsform og gjennomføring

Praktisk-teoretisk, introduksjon

Problemstillinger

Få et inntrykk av deltakernes forutsetninger, forventninger og mål med kurset. Tilpasse utstyr for senere dager.

2. samling

Timer med lærer: 9

Tema

Bevegelseteknikk i is og snøbakketeknikk.

Stikkord

Bevegelseteknikk, øvelse på sikkert område uten tau, enkel gange i is med tau, bruk av stegjern, øks, trinnhugging, hopping. Snøbakketeknikk - bruk av sikringsmidler i snø, bruk av øks, oppbremsing etc.

Arbeidsform og gjennomføring

Praktisk-teoretisk, introduksjon

Problemstillinger

Hvordan bevege seg riktig i is. Riktig setting av snøanker.

3. samling

Timer med lærer: 9

Tema

Tur

Stikkord

Gange i små tau på snø og evt litt is.

Arbeidsform og gjennomføring

Praktisk-teoretisk, introduksjon

Problemstillinger

Veivalg og orientering.

4. samling

Timer med lærer: 8

Tema

Redning ved uhell/fall, og gjennomgang av tidligere temaer.

Stikkord

Redning på snø i små tau.

Arbeidsform og gjennomføring

Praktisk-teoretisk, introduksjon

Problemstillinger

Hvordan ta vare på hverandre i redningssituasjoner?

Litteratur/materiell for deltakerne

Breboka, håndbok i brevandring, utgitt av DNT Fjellsport.

Krav til lærer/instruktør

Godkjent breinstruktører etter Norsk Fjellsportforums (NF) standard

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør

Håndbok for instruktører, DNT Fjellsport

Opplegg for evaluering

Felles gjennomgang ved kursslutt. Deretter sendes hver enkelt deltaker en nettbasert kursevaluering.