1115 Agility - konkurranse kl 1 - helg

Mål

Å gjøre ekvipasjen og eieren klar for å starte i agilitykonkurranse klasse 1

Målgruppe

Ekvipasjer og hundeeiere som har gått nybegynnerkurs i agility, og som er trygg på hvert enkelt hinder

Antall deltakere

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader

Kurset går over to hele dager, 6 timer hver dag. Kan med fordel være en uke mellom de to kursdagene.

1. samling

Timer med lærer: 6

Tema

Motivasjon, fart, sikkerhet, felthinder, høyre- og venstreføringer

Stikkord

Hver ekvipasje trener korte økter på hver kombinasjon/hvert hinder. Mellom øktene skal hunden være passiv eller ligge i bilen. Teori taes fortløpende underveis, både ved instruktørene, og spørsmål/tilbakemeldinger fra de andre deltakerne.

Arbeidsform og gjennomføring

Teori og praksis. Kun en hund om gangen på banen, mens de andre hviler i bilene.

Problemstillinger

Finne ut hvilken belønning som fungerer best på hver enkelt hund, leke eller godbiter, og når skal det gis?. Hvordan øke farten, og likevel ha kontroll? Hvordan trene inn at hunden tar feltene hver gang? Hva som kan trenes på utenom banen, feks. startene og å ha hunden på motsatt side av det man vanligvis har. Ulike kombinasjoner settes opp, og man prøver forskjellige metoder for å se hva som fungerer best.

2. samling

Timer med lærer: 6

Tema

Banebygging, lese tegninger, føring, briefing av bane, konkurranseregler

Stikkord

Hver ekvipasje trener korte økter på hver kombinasjon/hvert hinder. Mellom øktene skal hunden være passiv eller ligge i bilen. Teori taes fortløpende underveis, både ved instruktørene, og spørsmål/tilbakemeldinger fra de andre deltakerne.

Arbeidsform og gjennomføring

Teori og praksis. Kun en hund om gangen på banen, mens de andre hviler i bilene.

Problemstillinger

Hundefører må lære å lese og bygge en bane etter tegning. Hvordan føre hunden mest mulig effektivt, trygt og raskt gjennom en hel bane? Hvilke bytter skal taes, og når er det mest effektivt å foreta bytte? Ved at en person er fører, og en person "er hund", vil den som "er hund" raskt skjønne hvor viktig korrekt føring er. Hvordan briefe en bane før konkurranse? Kort gjennomgang av regelverket. Til slutt oppsummering og evaluering av kurset.

Litteratur/materiell for deltakerne

Forskjellige banetegninger NKK's Agilityregler

Krav til lærer/instruktør

Helst godkjent Trinn 1-instruktør NKK, samt lang erfaring med egne hunder i agilitykonkurranser

Opplegg for evaluering

Settes av tid på slutten av kurset