1113 Blodspor - rekruttlag

Mål

Gi deltakerne teoretisk kunnskap og praktiske ferdigheter for blodsportrening av egen hund. Målet for kurset er at deltakerne skal komme så langt at de deltar på sin første blodsporprøve i løpet av eller i etterkant av kurset.

Målgruppe

Nybegynnere og ekvipasjer som er i gang med blodsportrening men synes de enda mangler noe før de våger deg på blodsporprøve.

Antall deltakere

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader

Teorikveld først, så samling en gang per måned i skogen (tre ganger før sommerferien og to etter). Deltakerne oppfordres til å møtes for trening mellom samlingene.

1. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Presentasjon og teori

Stikkord

Presentasjon, hvorfor drive med blodspor, vitring, legge spor; hvordan og utstyr, gå spor; hvordan og utstyr, sporprøve, ettersøk av skadet vilt, videre opplegg

Arbeidsform og gjennomføring

Foredrag med Power Point, white-board og diskusjon

Problemstillinger

Hvorfor drive med blodspor? Hvordan legge spor - hva er det viktig å ta hensyn til? Hvordan gå spor? Utstyr?

2. samling

Timer med lærer: 7

Tema

Teori og praktisk sporarbeid

Stikkord

Komme i gang: Vi legger blodspor. Hvordan gjør vi det? Alle hunder får gå to blodspor hver. Observere en ferdig utdannet hund gå et treningsspor lagt etter konkurransereglene.

Arbeidsform og gjennomføring

Praktisk trening med veiledning, teori og diskusjon

Problemstillinger

Hvordan legger vi sporet? Hva gjør vi om hunden ikke viser interesse for å gå sporet? Flere måter å komme i gang på. Treningsstrategi videre for hver enkelt.

3. samling

Timer med lærer: 7

Tema

Teori og praktisk sporarbeid

Stikkord

Legge spor. Vi øker vanskelighetsgraden på sporet; lengde, vinkler. Teori: Treningstips. Diskusjon

Arbeidsform og gjennomføring

Observasjon og praktisk trening med veiledning. Teori og diskusjon

Problemstillinger

Hva gjør vi for å få hunden til å spore i et behagelig tempo? Treningsstrategi videre for hver enkelt.

4. samling

Timer med lærer: 7

Tema

Teori og praktisk sporarbeid

Stikkord

Praksis: Legger spor for hverandre. Vi øker vanskelighetsgraden på sporet; lengde, vinkler, avhopp, terrengskifte. Teori: Vær, vind, underlag og vitring.

Arbeidsform og gjennomføring

Observasjon og praktisk trening med veiledning. Teori og diskusjon

Problemstillinger

Hvilken innvirkning har vær og terreng på vitringsforholdene? Hva er viktig å tenke på i forhold til vind? Treningsstrategi videre for hver enkelt.

5. samling

Timer med lærer: 4

Tema

Praktisk sporarbeid

Stikkord

Praksis: Legger spor for hverandre. Vi øker vanskelighetsgraden på sporet; lengde, vinkler, avhopp, terrengskifte.

Arbeidsform og gjennomføring

Observasjon og praktisk trening med veiledning. Diskusjon

Problemstillinger

Erfaringer gjort gjennom sommerens trening? Problemer som har oppstått? Treningsstrategi videre for hver enkelt.

6. samling

Timer med lærer: 7

Tema

Teori og praktisk sporarbeid

Stikkord

Praksis: Legger spor for hverandre. Vi øker vanskelighetsgraden på sporet; lengde, vinkler, avhopp, terrengskifte. Teori: Sporprøve; påmelding, forberedelse, prøvesituasjonen

Arbeidsform og gjennomføring

Observasjon og praktisk trening med veiledning. Teori og diskusjon

Problemstillinger

Hvordan melder jeg meg på sporprøve? Hva skjer på en prøve? Treningsstrategi videre for hver enkelt.

Litteratur/materiell for deltakerne

Powerpointpresentasjonen fra teorikvelden. Ark med teori og tips i forhold til tema på samlingene. Norsk Kennel Klub: Regelverk for blodsporprøver.

Krav til lærer/instruktør

Person med bred erfaring i trening til og føringa av egen hund på blodsporprøver.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør

Kristian Carlsson: Aktivera din hund genom viltspårning Åke Sjöström m. fl.: Ettersøk av skadet vilt

Opplegg for evaluering

Grundig gjennomgang av hver enkelt ekvipasje. Diskusjon. Evalueringsskjema.