1107 Klatring nybegynner - helgekurs

Mål

Deltakerne skal selv kunne ta seg frem på enklere klatreturer. De skal ha kjennskap til bruken av sikringsutstyr, taulagsrutiner, kommunikasjon og rigging av topptau.

Målgruppe

Nybegynnere, alder 18 år og oppover

Antall deltakere

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader

Dette er et nybegynnerkurs som ikke dreves noe forhåndskunnskaper.

1. samling

Timer med lærer: 4

Tema

Introduksjon

Stikkord

Presentasjon instruktører
Presentasjon deltagere, forventet utbytte av kurset
Om kurset og forventet kompetanse etter kurset

Utdeling / sjekk av utstyr
Behandling av tau og utstyr
Kameratsjekk
Innbinding, åttetallsknute (begge innbundet eller sikring av tauende!)
Demo av taubrems / sikring (evt. deltagerne tørrtrener)

På toppen: Legge topptaufester i trær og bolter
Rappell ned
Klatring på topptau
Fokus på sikringsmåte
Nedfiring
Bevegelsesteknikk
Kveiling av tau
Evt. sikring med GriGri

Arbeidsform og gjennomføring

Teoretisk-praktisk, instruksjon

Problemstillinger

Deltagerne skal bli kjent med og bli sikre på utstyret, få innføring i topptaufester på bolter og trær. De skal prøve rappell, lære korrekt sikring av klatrer, og klatre på topptau.

2. samling

Timer med lærer: 9

Tema

Stole på sikringer og tau. Klatre på led.

Stikkord

Deltagerne skal bli sikre på å legge egne topptaufester på bolter og trær.
Rappell ned til boltet topptaufeste man ikke kommer til ovenfra, bruke festet og rappell ned.
Deltagerne skal introduseres til leding på bolter.
Deltagerne skal få hjelp med klatreteknikk, få prøve lette og vanskeligere ruter.
Finpusse sikring av klatrer.
Topptaufester på bolt og trær
Fokus på sikringsmåte
Bevegelsesteknikk
Banke på / prøve tak
Legge forankringer
Klatring på topptau
Rappell ned til boltet topptaufeste og videre
Leding på enkle, godt siktrede ruter.
Nedrigging av topptaufester.

Arbeidsform og gjennomføring

Praktisk-teoretisk

Problemstillinger

Hvordan stole på klatreutstyr og sikringer, bevegelsesteknikk, rigging og led.

3. samling

Timer med lærer: 9

Tema

Flertauslengder, led og taurop

Stikkord

Klatring på topptau med sikring ovenfra
Nedfiring av klatrer (kan rappellere hvis kameratsjekk nede kan gjøres)
Gjennomgang innkobling i standplass, taulagsrutiner og taurop
Klatring flere taulengder
Rappell over flere taulengder
Demo av omkobling siste gang opp til boltet topptaufeste, der man har brukt slynger/karabinere i limbolter eller ringer
Evt. leding lett rute på bolter eller presatte sikringer
Vurdering av bolter
Bevegelsesteknikk på sva
Evt. repetisjon av det deltagerne trenger/ønsker å drille mer på
Evaluering

Arbeidsform og gjennomføring

Teoretisk-praktisk, instruksjon

Problemstillinger

Deltagerne skal få en innføring i å gå flertaulengders ruter på bolt og på rappell ned flertaulengder på bolt.
Deltakerne skal lære taurop og kunne sikre trygt på topptau ovenfra.

Litteratur/materiell for deltakerne

Klatreboka av Ragnar Bell

Krav til lærer/instruktør

DNT Fjellsport Oslo godkjent instruktør

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør

Håndbok for instruktører, DNT Fjellsport

Opplegg for evaluering

Felles gjennomgang ved kursslutt. Deretter sendes hvert enkelt deltaker en nettbasert kursevaluering.