1105 Brekurs - voksen

Mål

Gi deltakerne teoretiske og praktiske kunnskaper som trengs for at de selv skal kunne planlegge breturer og gjennomføre dem på en trygg måte. Kurset skal også stimulere deltakerne til å gå flest mulig turer i etterkant. Kurset skal følge DNTs metodesett.

Målgruppe

Dette er et nybegynnerkurs, alder 18 og oppover.

Antall deltakere

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

1. samling

Timer med lærer: 9

Tema

Introduksjon

Stikkord

Presentasjon av kurset, instruktører og deltakere. Tilpasning av utstyr, gjennomgang av utstyr og bruk , knuter og innbinding

Arbeidsform og gjennomføring

Praktisk-teoretisk, instruksjon

Problemstillinger

Få et intrykk av deltakerenes forutsetninger, forventninger og mål med kurset. Tilpasse utstyr for senere dager.

2. samling

Timer med lærer: 9

Tema

Bevegelsesteknikk i is og snøbakketeknikk.

Stikkord

Bevegelseteknikk, øvelse på sikkert område uten tau, enkel gange i is med tau, bruk av stegjern, øks, trinnhugging, hopping. Snøbakketeknikk - bruk av sikringsmidler i snø, bruk av øks, oppbremsing etc.

Arbeidsform og gjennomføring

Praktisk-teoretisk, instruksjon

Problemstillinger

Hvordan bevege seg riktig i is. Riktig setting av snøanker.

3. samling

Timer med lærer: 9

Tema

Redning i is. Orientering på bre.

Stikkord

Redning i is hvor alle får prøvd alle plassene i taulaget. Oppsummering mellom hver redning. Avhengig av vær, alternativt dele opp i to dager med redning på formiddagen og klatring/rapell/klemknutegang på ettermiddagen.

Arbeidsform og gjennomføring

Praktisk-teoretisk, instruksjon

Problemstillinger

La alle deltakere lære av det som blir gjort eller utelatt. Oppsummering mellom hver redning.

4. samling

Timer med lærer: 9

Tema

Glasiologi. Orientering på bre. Redning på snø.

Stikkord

Telling av taulengder/kompasskurs. Målsøk, evt. bruk av GPS.

Arbeidsform og gjennomføring

Praktisk-teoretisk med veiledning. Rollespill.

Problemstillinger

Øve på plassering av mellomforankringer. Lære om samarbeid og kommunikasjon i taulaget.

5. samling

Timer med lærer: 9

Tema

Gange i vanskelig is. Kveldstema: Turplanlegging, Ulykker, Varsling, Førstehjelp, Gruppedynamikk

Stikkord

Plassering av mellomforankringer, rappell og klatring med to økser, klemknutegang.

Arbeidsform og gjennomføring

Praktisk-teoretisk, instruksjon

Problemstillinger

Hvordan ta høyde for alle de lærte elementene på langtur.

6. samling

Timer med lærer: 9

Tema

Langtur og alpine farer. Kveldstema: DNT og fjellsportgruppas historie.

Stikkord

Alpine farer tas opp i forbindelse med med tur. Terping på det som har blitt lært gjennom kursdagene, spesiellt snøbakketeknikken.

Arbeidsform og gjennomføring

Praktisk-teoretisk, instruksjon

Problemstillinger

Hvordan ta høyde for alle de lærte elementene på langtur.

7. samling

Timer med lærer: 8

Tema

Gjennomgang av alle tema

Stikkord

Sikkerhet, Konsekvenstenkning, bekledning av utstyr på tur. Etikk. Kursevaluering

Arbeidsform og gjennomføring

Praktisk-teoretisk

Problemstillinger

Gruppen blir delt inn i forskjellige øvelser de ønsker å trene mer på. Hvordan bidra til sporløs ferdsel, hva innebærer i utløsning av redningsaksjoner. Kursevaluering.

Litteratur/materiell for deltakerne

Breboka, håndbok i brevandring, utgitt av DNT Fjellsport.

Krav til lærer/instruktør

Godkjent breinstruktører etter Norsk Fjellsportforums (NF) standard.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør

Håndbok for instruktører, DNT Fjellsport

Opplegg for evaluering

Felles gjennomgang ved kursslutt. Deretter sendes hver enkelt deltaker en nettbasert kursevaluering.