1092 Brukshund spor - nybegynner

Mål

Gi elevene teoretisk og praktisk kunnskap i bruksspor

Målgruppe

Alle som vil lære mer om å la hunden gå spor og hvordan hunden arbeider

Antall deltakere

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader

Tenkt som et weekend-kurs

1. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Teori

Stikkord

Hunden under arbeid. Sporlegging? Belønning. Teori om grusspor/asfaltspor og ID-spor.

Arbeidsform og gjennomføring

Overhead og white-board. Pc

Problemstillinger

Hvordan jobber hunden? Hvordan legger man et spor? Legge sporet riktig. Lese hunden.

2. samling

Timer med lærer: 6

Tema

Praktisk sporarbeid

Stikkord

Lære å søke. Sporlegging.

Arbeidsform og gjennomføring

Praktisk trening m/veiledning. Instruktør følger opp hver ekvipasje med råd og veiledning etter hvert spor.

Problemstillinger

Hvordan lærer man hunden å søke? Hvordan skal sporet legges? Sjekke hver enkelt ekvipasje og gi råd for videre arbeid. Gi forslag til hvordan problemstillinger kan løses. Fokus på samarbeide, motivasjon, påvirkning til den enkelte hund.

3. samling

Timer med lærer: 6

Tema

Praktisk sporarbeid

Stikkord

Oppfølgingsdag. Fra hundens ståsted. Opplæring av hund - generelle ting; adferd, individuelle faktorer, motivasjon, belønning når og hvordan. Oppbygging av en øvelse steg for steg.

Arbeidsform og gjennomføring

Praktisk trening m/veiledning. En og en ekvipasje jobber med hele gruppa som observatører.

Problemstillinger

Gi råd for videre arbeid,kartlegging og igangsetting av tiltak. Spørsmål.

Litteratur/materiell for deltakerne

Nosarbete- en bok om spår og uppletande" av Maria Hagström "Spårhunden" av Inki Sjøsten "Din hund fortsetter" av Gunvor Järverud og Sven Järverud "Nesearbeid for hund" av Anne Lill Kvam "Apport" av Marianne Røhme

Krav til lærer/instruktør

Vedkommende har god innsikt i sporarbeid med hund, og kan gjerne ha startet i konkurranse klasse C.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør

Nosarbete- en bok om spår og uppletande" av Maria Hagström "Spårhunden" av Inki Sjøsten "Din hund fortsetter" av Gunvor Järverud og Sven Järverud "Nesearbeid for hund" av Anne Lill Kvam "Apport" av Marianne Røhme