1091 IPO C arbeid

Mål

Målsetningen er å gi deltagerene mer kunnskap om C arbeid*, hva som vektlegges innen disiplinen og hvordan man kan utvikle ulike typer hunder innen denne grenen.

  • Konkurranseformen IPO inneholder 3 likeverdige disipliner: A (lydighet), B (spor) C (bitearbeid).

Målgruppe

Hundeførere som ønsker å lære mer om C arbeid (i praksis), med ulike typer hunder. Lisens nødvendig.

Antall deltakere

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader

Ekvipasjene må ha lisens, og ta denne med til hver samling. Blir det få deltagere på kurset vil man kunne bruke noe av tiden til de andre disiplinene innen IPO(spor/lydighet). Dette fordi bitearbeid er slitsomt for hundene, og de kan ha behov for avveksling.

1. samling

Timer med lærer: 7

Tema

Praktisk trening av C arbeid med ulike typer hunder.

Stikkord

Muntlig presentasjon av hundens og førerens tidligere erfaring, samt hvilke områder/tema hundefører ønsker å fokusere på. Den første treningsøkten brukes til å kartlegge ytelse og annlegg hos hunden, samt samspillet mellom hund og hundefører. Grundig evaluering av den første treningsøkten. Samme dag har ekvipasjen flere treningsøkter, og de evalueres fortløpende. Evaluering = kartlegging og planlegging videre

Arbeidsform og gjennomføring

Praktisk trening under kontinuerlig veildedning fra instruktør. En ekvipasje av gangen. Evaluering skjer fortløpende.

Problemstillinger

Hvilken type hund har man fremfor seg? Hvordan skal øvelsen se ut til slutt? Hvordan kan man legge opp treningen slik at momentet blir så godt som mulig med akkurat denne hunden?

2. samling

Timer med lærer: 7

Tema

Praktisk trening av gruppe C arbeid

Stikkord

Gjennomgang av forrige treningssamling. Praktisk trening, med fortløpende evaluering av hundenes respons og ekvipasjens progresjon.

Arbeidsform og gjennomføring

Praktisk trening under kontinuerlig veildedning fra instruktør. En ekvipasje av gangen. Evaluering skjer fortløpende.

Problemstillinger

Hvordan har hundens respons fra første samlingen vært? Har det kommet frem andre ting under treningen som man bør ta tak i?

Litteratur/materiell for deltakerne

Regler for internasjonale konkurranser.

Krav til lærer/instruktør

En erfaren instruktør (figurant) som kjenner IPO sporten godt, både som deltager og som hjelpetrener.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør

Regler for internasjonale konkurranser.

Opplegg for evaluering

Instruktøren gir hver enkelt ekvipasje en personlig tilbakemelding.