1082 RIK Grunnkurs

Mål:

Kurset skal gi deltakerne en innføring i lydighet/spor og forsvar etter RIK-programmet. Alle øvelser i Lydighet/spor og forsvar gjennomgåes. Deltakerne skal lære å føre hunden i konkurransesituasjon. Deltakerne skal gjennomføre Lydighet/spor og skydd. Obligatorisk kurs for de som vil drive med skyddsarbeid med hund.

Målgruppe:

Ekvipasjer som ønsker å konkurrere innenfor RIK-programmet

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

Ekvipasjene må ha bra grunnlydighet

1. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Teori

Stikkord:

Regelverket for RIK-prøver, hundeloven, treningsteori. Deltakerne forteller om egne ferdigheter (nivå) med hunden.

Arbeidsform:

Overhead, flipover, video

2. samling

Timer med lærer: 7

Tema:

Praktisk treningsarbeid, Teori spor

Stikkord:

Se på deltakernes ferdighetsnivå. Vesenstest. Kontakttrening, egen kroppsholdning, krav og belønning. Lineføring m/sitt og m/vendinger. Teori spor

Arbeidsform: P

Praktisk sportrening

3. samling

Timer med lærer: 6

Tema:

Teori skydd, praktisk treningsarbeid

Stikkord:

Ekvipasjen får en innføring i skyddsdelen fra IPO 1-3. Ekvipasjene får trene gruppe C.

Arbeidsform:

Projektor/video. Egentrening m/rettledning. Demonstrasjon

Litteratur/materiell for deltakerne:

Norsk kennel Klubs regler for Internasjonale konkurranser. RIK

Krav til lærer/instruktør:

Instruktør RIK trinn 2

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

NKKs Regler for Internasjonnale konkurranser RIK

Opplegg for evaluering: