1079 Lydighet klasse 3 og elite

Mål

Gjennomgang av innlæring/perfeksjonering av øvelsene i klasse 3 og eliteprogrammet.

Målgruppe

Videregående LP-utøvere som ønsker å konkurrere på høyere nivå med sin hund.

Antall deltakere

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader

Kurset arrangeres over to dager en helg. Det kreves at man har konkurrert i NKKs lydighetsprogram med sin hund i minimum kl. 2. Normalt antall deltakere på kurset er 6.

1. samling

Timer med lærer: 6

Tema

Teori/motivasjon/presisjon

Stikkord

Gjennomgang av momentene i klasse 3 og elite. Hvordan øke hundens motivasjon for å utføre øvelsene, benytte riktig belønning. Hvordan lære inn/forbedre momentene i øvelsene.

Arbeidsform og gjennomføring

Instruksjon/praktisk trening med instruktør

Problemstillinger

Instruktøren tar opp aktuelle temaer, kursdeltakerene tar opp de spesifikke utfordringene de har med sin hund i øvelser i kl. 3 og eliteprogrammet.

2. samling

Timer med lærer: 6

Tema

Presisjon/ gjennomgang av øvelser i kl. 3 og elite.

Stikkord

Gjennomgang av øvelsenes hovedmomenter, hvordan trene inn disse riktig/forbedre øvelsene. Andre øvelser enn det man gikk igjennom på første samling.

Arbeidsform og gjennomføring

Instruksjon/praktisk trening med instruktør.

Problemstillinger

Kursdeltakerene tar opp spesifikke utfordringer de har med sin hund, andre øvelser enn på første samling. I løpet av helgen vil de fleste av øvelsene i kl. 3 og elite være gjennomgått.

Litteratur/materiell for deltakerne

Deltakerene sørger selv for å notere ned alle treningstips/veiledning som blir gitt i løpet av kurset.

Krav til lærer/instruktør

Utdannet instruktør som selv konkurrerer/har konkurrert på høyt nivå.

Opplegg for evaluering

Kurset evalueres av kursdeltakerne ved avslutning av kurset.