1064 Jaktskytekurs for jegerprøvinstrk.

Mål:

  • Deltakerne skal få opplæring og instruksjon i sikker våpenhåndtering.
  • Deltakerne skal kjenne ulike våpentyper og ammunisjon som er aktuelle for jakt (rifle og hagle).
  • Deltakerne skal få opplæring i innskyting av våpen.
  • Deltakerne skal ha fått demonstrert og praktisert ulike skytestillinger.
  • Deltakerne skal ha fått innføring i skyteteknikk for rifle og hagle.
  • Deltakerne skal ha fått demonstrert og praktisert stell og puss av våpen.

Målgruppe:

Kandidater til jegerprøveinstruktørutdanningen, samt nyutdannede jegere.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Kompetansekrav til deltakerne:

Ingen

Eventuelle merknader:

Kurset er over 8 timer.Leksjonenes rekkefølge tilpasses lokale muligheter.
Kurset er kompetansegivendefor videre utdanning som jegerprøveinstruktør.
Det er ingen kunnskapstest
Deltakeravgiften for kurset vil variere med arrangørens kostnader. Imidlertid oppfordrer vi alle arrangører av jegerprøven å operere med en totalpris som inkluderer alle kostnader ved kurset
Studieplanen er fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning mars 2011.

1. samling

Timer med lærer: 4

Tema:

Våpenbehandling. Våpen og ammunisjon. Innskyting og testskyting

Stikkord:

Leksjon 1:Våpenbehandling (ca. 1. time)
Leksjon 2: Våpen og ammunisjon(ca. 1. time)
Leksjon 3: Innskyting av rifle og testskyting av våpen (ca. 1 time)
Leksjon 4: Testskyting av hagle (ca. 1. time)

Arbeidsform:

Teori og praksis

Problemstillinger:

Leksjon 1: Oppbevaring, transport og forflytning. Oppførsel på standplass. Sikkerhetsregler.
Leksjon 2: Ammunisjonsvalg. Rifle, kaliber- og prosjektilvalg, Hagle, valg av jaktpatron
Leksjon 3: Ulike siktemidler og testing av ulik ammunisjon, anlegg mm.
Leksjon 4: Skyting på skive/figur. ulike choker og avstander

2. samling

Timer med lærer: 4

Tema:

Skytestillinger. Tilpassing av våpen. Praktisk skyting. Stell og puss.

Stikkord:

Leksjon 4: Skytestillinger rifle(ca. 0.5. timer)
Leksjon 5.Skytestilling og tilpassing av hagle (ca. 0.5 time)
Leksjon 6: Praktisk skyting hagle og rifle (ca. 2.5. timer)
Leksjon 7. Stell og puss av våpen (ca. 0.5. time)

Arbeidsform:

Teori og praksis.

Problemstillinger:

Leksjon 4:Ulike skytestillinger, fokus på jaktmessig skyting
Leksjon 5.Utgangsstilling og grunnleggende teknikk. Tilpassing av kolbe.
Leksjon 6: Skyting på ulike hold og mål
Leksjon 7. Våpenpuss

Krav til lærer/instruktør:

NJFF - autorisert instruktør for rifle og hagle.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Jegerprøvemateriellet brukes på leksjon 1, 2, 4, 5, 6 og 7. Til delen om Våpen og ammunisjon hører også Rapport testjegerprosjektet fra NJFF

Opplegg for evaluering:

Evalueringsskjema finnes på Studieforbundet natur og miljø sine hjemmesider http://www.naturogmiljo.no