1064 Jaktskytekurs for jegerprøvinstrk.

Godkjent for 8 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

 • Deltakerne skal få opplæring og instruksjon i sikker våpenhåndtering.
 • Deltakerne skal kjenne ulike våpentyper og ammunisjon som er aktuelle for jakt (rifle og hagle).
 • Deltakerne skal få opplæring i innskyting av våpen.
 • Deltakerne skal ha fått demonstrert og praktisert ulike skytestillinger.
 • Deltakerne skal ha fått innføring i skyteteknikk for rifle og hagle.
 • Deltakerne skal ha fått demonstrert og praktisert stell og puss av våpen.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Kandidater til jegerprøveinstruktørutdanningen, samt nyutdannede jegere.

Innhold

1. samling
TmL: 4
Tema:

 • Våpenbehandling.
 • Våpen og ammunisjon.
 • Innskyting og testskyting

Stikkord:

 • Leksjon 1:Våpenbehandling (ca. 1. time)
 • Leksjon 2: Våpen og ammunisjon(ca. 1. time)
 • Leksjon 3: Innskyting av rifle og testskyting av våpen (ca. 1 time)
 • Leksjon 4: Testskyting av hagle (ca. 1. time)

Arbeidsform:
Teori og praksis

Problemstillinger:

 • Leksjon 1: Oppbevaring, transport og forflytning. Oppførsel på standplass. Sikkerhetsregler.
 • Leksjon 2: Ammunisjonsvalg. Rifle, kaliber- og prosjektilvalg, Hagle, valg av jaktpatron
 • Leksjon 3: Ulike siktemidler og testing av ulik ammunisjon, anlegg mm.
 • Leksjon 4: Skyting på skive/figur. ulike choker og avstander

2. samling
TmL: 4
Tema:

 • Skytestillinger.
 • Tilpassing av våpen.
 • Praktisk skyting.
 • Stell og puss.

Stikkord:

 • Leksjon 4: Skytestillinger rifle(ca. 0.5. timer)
 • Leksjon 5.Skytestilling og tilpassing av hagle (ca. 0.5 time)
 • Leksjon 6: Praktisk skyting hagle og rifle (ca. 2.5. timer)
 • Leksjon 7. Stell og puss av våpen (ca. 0.5. time)

Arbeidsform:
Teori og praksis.

Problemstillinger:

 • Leksjon 4:Ulike skytestillinger, fokus på jaktmessig skyting
 • Leksjon 5.Utgangsstilling og grunnleggende teknikk. Tilpassing av kolbe.
 • Leksjon 6: Skyting på ulike hold og mål
 • Leksjon 7. Våpenpuss

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For lærer/instruktør:

 • Jegerprøvemateriellet brukes på leksjon 1, 2, 4, 5, 6 og 7.
 • Til delen om Våpen og ammunisjon hører også Rapport testjegerprosjektet fra NJFF

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold.

Krav til lærer/instruktør

NJFF - autorisert instruktør for rifle og hagle.

Utfyllende opplysninger

 • Kurset er over 8 timer.Leksjonenes rekkefølge tilpasses lokale muligheter.
 • Kurset er kompetansegivendefor videre utdanning som jegerprøveinstruktør.
 • Det er ingen kunnskapstest
 • Deltakeravgiften for kurset vil variere med arrangørens kostnader. Imidlertid oppfordrer vi alle arrangører av jegerprøven å operere med en totalpris som inkluderer alle kostnader ved kurset
 • Studieplanen er fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning mars 2011.