1053 NF-godkjent metodekurs skred

Mål:

Kurset omfatter i hovedsak turrollen og nødvendige vurderinger og ferdigheter man må beherske for trygt å kunne ta med grupper på tur i vinterfjell. Kurset går dypere og er mer omfattende enn et todagers skredkurs. For øvrige mål henvises det til NF-standarden (www.fjellsportforum.no). Kurset er et ledd i utdannelsen i NF-systemet og er obligatorisk for deg som ønsker å bli Fjellkursleder.

Målgruppe:

Personer med mye turerfaring sommer- og vinter. Kurset kan benyttes både for egenutvikling innen skred,. og for å utvikle turlederrollen i vinterfjellet.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

Norsk Fjellsportforum (NF) er et åpent samarbeidsorgan for fjellsportorganisasjoner engasjert i klatring, bre- og tindesport. NF arbeider for å fremme naturvennlig og sikker ferdsel i tråd med norske friluftslivtradisjoner, og har for dette formål utviklet en nasjonal standard for arrangører, instruktører, førere og kurs i fjellsport. En samling kan her forstås som en dag.

1. samling

Timer med lærer: 12

Tema:

Kursdag 1

Stikkord:

Vi ser på hengretninger, underlag, ankerfester, oppsamlingsområder og terrengformer. Vi gjør oss kjent med snøen i ulike høyder og graver snøprofiler for å se om vi finner ut noe om de ulike lagdelingene og snøformene. Turplanlegging, risikovurderinger.

Arbeidsform:

Tur i terrenget, kveldssamling inne.

2. samling

Timer med lærer: 12

Tema:

Dag 2

Stikkord:

Vegvalg og terrengvurdering vil være sentrale tema gjennom hele dagen. Enkelthengvurdering og vurdering av utløpsområder. Vi jobber også med kart og turplanlegging. Redningstjenesten og det skadeforebyggende arbeidet.

Arbeidsform:

Tur i terrenget, kveldssamling inne.

3. samling

Timer med lærer: 7

Tema:

Dag 3

Stikkord:

Kameratredning og førstehjelp fra skred. Søkeutstyr. Utgraving og transport av skadde.

Arbeidsform:

Vi arbeider ute i kurstilpasset terreng, oppsummering og kursevaluering inne.

Litteratur/materiell for deltakerne:

Skredfare, av Markus Landrø Den lille snøskredboka av Kjetil Brattlien

For spesiellt interesserte: Staying alive in avalanche terrain - Bruce Temper Snow sense - Jill Fredston & Doug Fesler Snø, snøskred og redningstjeneste - Norges røde kors hjelpekorps The avalanche handbook - David McClung & Peter Schaerer www.snoskred.no

Krav til lærer/instruktør:

NF instruktør nivå 2 med spesielt interesse og kunnskaper rundt skred.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Opplegg for evaluering:

Sluttevaluering til bestått/ ikke bestått NF godkjent metodekurs skred. Kursbevis og vurderingslogg fra kursleder.