1045 Jakthund, unghundkurs

Mål:

Deltakerne vil få en dyper forståelse for hund, for dermed å være bedre rustet for videre jobbing med egen hund. Alle deltakerne som har med egen hund vil i løpet av kurset få en mer lydig hund.

Målgruppe:

Jakthundeiere med ønske om å lære hvordan man kan gå frem for å få en harmonisk og lydig jakthund. I tillegg vil kurset gi dypere kompetanse omkring hund og trening av hund. Aktuelle instruktører for dressur i lokalforeningen vil ha stor nytte av å ha deltatt på dette kurset.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

Kurset vil normalt gå over en 6 kvelder, alternativt en helg. Hver kveld vil bli lagt opp med en gjennomgang av nytt tema samt praktisk øving.
Kurset er ikke kvalifiserende
Kurset har ingen kunnskapstest
Det er flere muligheter for hvordan man legger opp presentasjonen av de forskjellige temaene. Om man ikke har tilgang til kurslokale hver kveld, bør man starte opp første kurskveld med en teorikveld. Her går man igjennom kursmateriellet raskt for så å ta opp igjen temaene de senere kveldene når man er ute og jobber med egen hund. Øvelsene som skal læres på kurset gjennomgås teoretisk for så å praktiseres.

1. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Oppstart

Stikkord:

Gjennomgang av kursplan. Praktiske ting vedrørende kurset. Teori om hund og dressur

Arbeidsform og gjennomføring:

Teori. Spørsmål og svar.

2. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Sitt

Stikkord:

Gjennomgang teori og vise øvelsen - SITT. Alle øver på øvelsen

Arbeidsform og gjennomføring:

Teori og praktisk øvelse

3. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Forts. sitt

Stikkord:

Fortsettelse og videreføring, mot generalisering av - SITT. Alle øver på øvelsen

Arbeidsform og gjennomføring:

Teori og praktisk øvelse

4. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Lineføring

Stikkord:

Gjennomgå teoretisk og vise øvelsen – LINEFØRING Alle øver på øvelsen

Arbeidsform og gjennomføring:

Teori og praktisk øvelse

5. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Forts. lineføring

Stikkord:

Fortsettelse og videreføring, mot generalisering av - LINEFØRING. Alle øver på øvelsen

Arbeidsform og gjennomføring:

Teori og praktisk øvelse

6. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Innkalling

Stikkord:

Gjennomgang teori og vise øvelsen - INNKALLING Alle øver på øvelsen

Arbeidsform og gjennomføring:

Teori og praktisk øvelse

7. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Forts. innkalling

Stikkord:

Fortsettelse og videreføring, mot generalisering av - INNKALLING Alle øver på øvelsen

Arbeidsform og gjennomføring:

Teori og praktisk øvelse

8. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Oppsummering

Stikkord:

Gjennomgang av Hundeloven. Alle øver på øvelsene. Se på øvelsene LIGG og STÅ.

Oppsummering og avslutning.

Arbeidsform og gjennomføring:

Teori og praktisk øvelse

Litteratur/materiell for deltakerne:

Utdelt kopier av PP- presentasjon. Bøkene "Din Hund" og "Din Hund fortsetter" av Svein Järverud anbefales for de som vil lære mer.

Krav til lærer/instruktør:

Det er utviklet flere PP-presentasjoner til kurset, disse bør deltagerne få en kopi av. I tillegg kan boken ”Din Hund” og ”Din Hund fortsetter” av Sven Järverud anbefales for den som vil lære mer. Presentasjonene: ”Foring og stell”, ”En frisk hund”, ”Hundens utviklingsfaser” og ”Hundeloven” er laget som tilleggs presentasjoner for de som ønsker å fylle på kurskveldene med mer teori.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

PPP- Dressurkurs valpekurs.