1038 Birøkt nybegynner - del 1

Godkjent for 8–15 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Gi en introduksjon til birøkt gjennom å lære om bisamfunnet og om hvilke arbeidsoperasjoner en birøkter må gjennomføre. Sette deltakerne i stand til å vurdere om birøkt er aktuelt for dem selv. Gi grunnlag for å kunne gå videre til del 2 av nybegynnerkurset.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Alle som er interessert i bier og birøkt.

Innhold

1. samling
TmL: 3
Tema:
Bien som individ.

Stikkord:
Anatomi. Biens utvikling. Gjennomgang av biens år

Arbeidsform:
Forelesning med mulighet får å spørre.

Problemstilliner:

 • Enkel anatomi og beskrivelse av dronning, drone og arbeider
 • Biens utvikling og livsstadier.
 • Fra egg, åpen og lukket yngel, til krøpet bie.
 • Biens oppgaver fra kryping til honningsamler.
 • Dronens oppgave.
 • Dronningens oppgaver.
 • Holde bifolket samlet, feromoner.
 • Egglegging.
 • Sverming.
 • Svermeceller.
 • Hvorfor svermer det?
 • "Stille dronningskifte".
 • Oppsummering og rask gjennomgang av biens år

2. samling
TmL: 3
Tema:
Besøk i bigård

Stikkord:
Lære om bigården. Hvordan forholder man seg blant bier.

Arbeidsform:
Demonstrasjon og praktiske øvelser. Spørsmål.

Problemstillinger:

 • Lære om bigården.
 • Se biene i aktivitet.
 • Vise hvordan man forholder seg.
 • Forklare det grunnleggende.
 • Hvordan en kube er bygd opp.
 • Vise bier på rammene, og gjenkjenne egg, yngel i ulike stadier, unge/gamle bier,
 • Finne dronningen, droner.

3. samling
TmL: 3
Tema:
Trekk og pollinering

Stikkord:

Biplanter.
Sesonger for enkelte plantesorter.
Birøkterens oppgaver gjennom sesongen.

Arbeidsform:
Forelesning med spørsmål.

Problemstillinger:

 • Biplanter.
 • Sesonger for enkelte plantesorter vi vil ha honning fra
 • Birøkterens oppgaver gjennom sesongen.
 • Vår.
 • Hygiene.
 • Opprensking.
 • Prøvetaking.
 • Sommer.
 • Sommer og høsthonning.
 • Hvor ofte må jeg sjekke kubene?
 • Hva skal jeg se etter?

4. samling
TmL: 3
Tema:
Besøk i slyngerom

Stikkord:
Arbeidsgang i slyngerommet. Honningbehandling.

Arbeidsform:
Praktisk arbeid, demonstrasjon og spørsmål.

Problemstillinger:

 • Arbeidsgang i slyngerommet.
 • Honningbehandling.
 • Utplukk av gamle rammer.
 • Diverse tips og idéer fra erfaren birøkter.

5. samling
TmL: 3
Tema:
Innvintring. Sykdommer

Stikkord:
Snekring av rammer og innsmelting av byggevoks. Informasjon om sukkeravgift. Viktige lover og forskrifter. Sykdommer og bekjempning. Landets soner

Arbeidsform:
Praktisk arbeid. Forelesning og spørsmål.

Problemstillinger:

 • Snekring av rammer og innsmelting av byggevoks.
 • Informasjon om sukkeravgift
 • Størrelse på folket som skal innvintres.
 • Innskrenking av plass og overlevelse av små bifolk
 • Viktige lover og forskrifter Sykdommer.
 • Bekjempning.
 • Landets soner

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakerne:
- Bok: Birøkt som hobby og næring. Egil Villumstad, 4. utgave 2004, Landbruksforlaget

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold.

Krav til lærer/instruktør

Erfaren birøkter. Gjerne lærer, veterinær el.l.

Avsluttende prøve/eksamen

Muntlig oppsummering i fellesskap på siste samlingen.

Utfyllende opplysninger

Nybegynnerkurs del 1 gjennomføres på ettersommeren/høsten, del 2 gjennomføres den påfølgende våren.