1038 Birøkt nybegynner - del 1

Mål:

Gi en introduksjon til birøkt gjennom å lære om bisamfunnet og om hvilke arbeidsoperasjoner en birøkter må gjennomføre. Sette deltakerne i stand til å vurdere om birøkt er aktuelt for dem selv. Gi grunnlag for å kunne gå videre til del 2 av nybegynnerkurset.

Målgruppe:

Alle som er interessert i bier og birøkt.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

Nybegynnerkurs del 1 gjennomføres på ettersommeren/høsten, del 2 gjennomføres den påfølgende våren.

1. samling

Timer med lærer: 3

Timer uten lærer: 0

Tema:

Bien som individ.

Stikkord:

Anatomi. Biens utvikling. Gjennomgang av biens år

Arbeidsform:

Forelesning med mulighet får å spørre.

Problemstilliner:

Enkel anatomi og beskrivelse av dronning, drone og arbeider Biens utvikling og livsstadier. Fra egg, åpen og lukket yngel, til krøpet bie. Biens oppgaver fra kryping til honningsamler. Dronens oppgave. Dronningens oppgaver. Holde bifolket samlet, feromoner. Egglegging. Sverming. Svermeceller. Hvorfor svermer det? "Stille dronningskifte". Oppsummering og rask gjennomgang av biens år

2. samling

Timer med lærer: 3

Timer uten lærer: 0

Tema:

Besøk i bigård

Stikkord:

Lære om bigården. Hvordan forholder man seg blant bier.

Arbeidsform:

Demonstrasjon og praktiske øvelser. Spørsmål.

Problemstillinger:

Lære om bigården. Se biene i aktivitet. Vise hvordan man forholder seg. Forklare det grunnleggende. Hvordan en kube er bygd opp. Vise bier på rammene, og gjenkjenne egg, yngel i ulike stadier, unge/gamle bier, Finne dronningen, droner.

3. samling

Timer med lærer: 3

Timer uten lærer: 0

Tema:

Trekk og pollinering

Stikkord:

Biplanter. Sesonger for enkelte plantesorter. Birøkterens oppgaver gjennom sesongen.

Arbeidsform:

Forelesning med spørsmål.

Problemstillinger:

Biplanter. Sesonger for enkelte plantesorter vi vil ha honning fra Birøkterens oppgaver gjennom sesongen. Vår. Hygiene. Opprensking. Prøvetaking. Sommer. Sommer og høsthonning. Hvor ofte må jeg sjekke kubene? Hva skal jeg se etter?

4. samling

Timer med lærer: 3

Timer uten lærer: 0

Tema:

Besøk i slyngerom

Stikkord:

Arbeidsgang i slyngerommet. Honningbehandling.

Arbeidsform:

Praktisk arbeid, demonstrasjon og spørsmål.

Problemstillinger:

Arbeidsgang i slyngerommet. Honningbehandling. Utplukk av gamle rammer. Diverse tips og idéer fra erfaren birøkter.

5. samling

Timer med lærer: 3

Timer uten lærer: 0

Tema:

Innvintring. Sykdommer

Stikkord:

Snekring av rammer og innsmelting av byggevoks. Informasjon om sukkeravgift. Viktige lover og forskrifter. Sykdommer og bekjempning. Landets soner

Arbeidsform:

Praktisk arbeid. Forelesning og spørsmål.

Problemstillinger:

Snekring av rammer og innsmelting av byggevoks. Informasjon om sukkeravgift o Størrelse på folket som skal innvintres. Innskrenking av plass og overlevelse av små bifolk Viktige lover og forskrifter Sykdommer. Bekjempning. Landets soner

Litteratur/materiell for deltakerne:

Bok: Birøkt som hobby og næring. Egil Villumstad, 4. utgave 2004, Landbruksforlaget

Krav til lærer/instruktør:

Erfaren birøkter. Gjerne lærer, veterinær el.l.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Opplegg for evaluering:

Muntlig oppsummering i fellesskap på siste samlingen.