1037 Jakthunddressur instruktør

Mål

Deltakerne skal få innsikt i dressur av jakthund, og de momenter som skal til for å etablere et "godt hundehold".
Deltakerne skal få innsikt i holdning, kunnskaper og ferdigheter i en utvidet forståelse av dressurmetodikk.
Deltakerne skal kunne dele opp en øvelse i ulike momenter og på en pedagogisk god måte kunne gi veiledning og instruere i dette.
Deltakerne skal sjøl kunne lære inn momenter på egen hund.
Deltakerne skal kunne planlegge og gjennomføre et jakthunddressurkurs.

Målgruppe

Alle som ønsker å bli instruktører for jakthunddressur i lokalforeningene. Jakthundeiere som ønsker å tilegne seg mer kunnskap og ferdigheter omkring jakthunddressur. Opptakskrav til kurset er at vedkommende har tatt "Jakthund grunnkurs, 6231".

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
  • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.

Antall deltakere

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader

Kurset bygger på teoretisk og praktisk opplæring av hund og eier, med vekt på praktisk innlæring. Vi vil la teori og praksis gå hånd i hånd, med vekt på øvelseslære og praksis med egen hund. Det vil også bli lagt vekt på instruksjonspraksis. I praksisdelen veksler deltakerne på å være instruktører for hverandre.
Det skal legges vekt på egnethet for praktisk øving for deltakerne. Deler av undervisningen vil foregå innendørs. Dette bør være i umiddelbar nærhet til øvelsesområde for å sikre veksling mellom teori og praksis. Instruktøren vil fortløpende vurdere hver kandidats kunnskaper om hund og instruksjon, spesielt med tanke mot egnethet som fremtidig instruktør. Instruktøren vurdere kandidatene som bestått/ ikke - bestått. Alle deltagerne skal inneha instruktørrollen i praksisdelene, samt demonstrere innlæringsveien for de forskjellige øvelsene.
Autorisasjonskrav:
Alle kan delta og ta kurset i NJFF, men ingen blir autoriserte som jakthunddressurinstruktør før kravene under er gjennomført.
Minimum kompetansenivå:
- NJFFs Jakthund grunnkurs (St.plan 6231)
- NJFFs Jakthunddressur instruktør (St.plan 1037), eller være autorisert NKK instruktør trinn I
Praktisk kompetanse:
Deltatt som aspirant på minimum 2 dressurkurs, på minst 18 timer samt ha avtale med lokalforening.

1. samling

Timer med lærer: 7

Tema

Presentasjon og innlæringsveien for øvelsen "SITT".

Stikkord

Leksjon 1a (1. time): Presentasjon, gjennomgang av program og praktisk info
Leksjon 1b (2.timer) Øvelseslære
Leksjon 2a (2. timer): Teori/ Praksis - Innlæringsveien - Sitt
Leksjon 2b (2. timer): Praksis - Sitt med arbeidsoppgaver

Arbeidsform og gjennomføring

Teori og praksis.

Problemstillinger

Teori og praksis går hånd i hånd. Deltakerne skal lære seg teorien bak øvelsen, før de går ut og praktiserer på egen hund, før de igjen skal instruere andre i øvelsen.

2. samling

Timer med lærer: 10

Tema

Innlæringsveien for øvelsen "LINEFØRING" og "INNKALLING". Råd og vink ved avholdelse av dressurkurs.

Stikkord

Leksjon 3a (2. timer): Teori/ Praksis - Innlæringsveien - Lineføring
Leksjon 3b (2. timer): Praksis - Lineføring med arbeidsoppgaver
Leksjon 4a (2. timer): Teori/ Praksis Innlæringsveien - Innkalling
Leksjon 4b (2. timer): Praksis - Innkalling med arbeidsoppgaver
(Innlæringsveien Ligg/ Stå demonstreres)
Leksjon 5 ( 2. timer): Teori - Gjennomgang av dressurkurs - Råd og vink

Arbeidsform og gjennomføring

Teori og praksis.

Problemstillinger

Teori og praksis går hånd i hånd. Deltakerne skal lære seg teorien bak øvelsen, før de går ut og praktiserer på egen hund, før de igjen skal instruere andre i øvelsen.

3. samling

Timer med lærer: 7

Tema

Praktisk instruksjon- og øvelseslære. Oppsummering/ Avslutning.

Stikkord

Leksjon 6 (5. timer): Instruksjon- og øvelsestrening
Leksjon 7 (2. timer): Oppsummering gjennomgang av kurset/ Avslutning

Arbeidsform og gjennomføring

Praksis og teori.

Problemstillinger

Teori og praksis går hånd i hånd. Deltakerne skal lære seg teorien bak øvelsen, før de går ut og praktiserer på egen hund, før de igjen skal instruere andre i øvelsen.

Litteratur/materiell for deltakerne

"Din hund" - Svend Järverud, Gunvor af Klinteberg - Järverud. PP- presentasjon blir utdelt. Det anbefales også å lese "Din hund - fortsetter".

Krav til lærer/instruktør

Kurset skal ledes av en NJFFs fylkesinstruktør jakthunddressur.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør

Instruktøren finner aktuelle pp gjennom sine instruktørsider på NJFFs instruktørportal.

Opplegg for evaluering

Kurset evalueres både muntlig og skriftlig etter avsluttet kurs.