1030 Instruktørtseminar

Mål:

Gi eksisterende instruktører og hjelpeinstruktører i regionen enda bedre forståelse i trening av hund.

Målgruppe:

Instruktører utdannet via NKK og hjelpeinstruktører i lokale hundeklubber

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 30 deltakere.

1. samling

Timer med lærer: 8

Timer uten lærer: 0

Tema:

Instruktørens rolle. Mentalkunnskap

Stikkord:

Etikk Hva er en god instruktør ? Mentaltester som redskap i trening av hund observasjon

Arbeidsform:

Arbeidsform: Vising av film, gruppearbeid

Problemstillinger:

Hvordan kan vi utnytte hundens egenskaper i treningen? Hva kan vi gjøre for å bli bedre instruktører?

2. samling

Timer med lærer: 8

Tema:

Hundetrening- Innlæring og problemløsning

Stikkord:

Læringsveien, repetisjon av kjent stoff

Arbeidsform:

Foredrag, demonstrasjon, praktisk arbeid

Problemstillinger:

Hva anses som "problemadferd"? Problemløsning - observasjon og tiltak

Litteratur/materiell for deltakerne:

Materiell utarbeidet av instruktørene.

Krav til lærer/instruktør:

God kjennskap til NKK-s utdanningsplaner

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Opplegg for evaluering:

Studieforbundets evalueringskjema