Påmeldte deltakere - Årskonferansen 2017

Fra medlemsorganisasjonene:

Norges Jeger- og Fiskerforbund: Bjarne Oppegård
Norsk Kennel Klub: Marianne Njøten
Norske Redningshunder: Jim Olav Hansen
4H Norge: Hilde-Kristin Buøen Øynebråten
4H Norge: Anita Opsahl Nilsen
Den Norske Turistforening: Endre Kleiveland
Norsk Bonde- og Småbrukarlag: Mette Hågensen
Norges Birøkterlag: Eli Åsen
Det norske hageselskap: Tron Hirsti
Norsk Botanisk Forening: May Berthelsen
Norsk Botanisk Forening: Signe Magnus
Hest og Helse: Annika Meltzer
Hest og Helse: Emilie Ilar
Naturvernforbundet: Helga Lerkelund (fredag)
Sabima: Anne Breistein (fredag)

Fra fylkesavdelingene:

N&M Østfold: Kjersti Nygaard (Dnh)
N&M Oslo/Akershus: Johs. H Røinås (NNV)
N&M Oslo/Akershus: Per Sigmund Bøe (NB)
N&M Hedmark: Gunhild Grønvold (NSF)
N&M Hedmark: Jorun Kalgård Olsen (Dnh)
N&M Buskerud: Terje Henriksen (NJFF)
N&M Buskerud: Harald Flatin (NKK)
N&M Vestfold: Jan Dalen (NJFF)
N&M Vestfold: Solveig Berge (Dnh)
N&M Vestfold: Liv Nordman
N&M Rogaland: Olav Balle (NSNF)
N&M Hordaland: Edgar Waag (NKK)

Gjester/innledere:

Tore Skedsmo, generalsekretær 1977-1983
Kari Grete Brekke
Anne Mari Aamelfot Hjelle (DNT), styreleder 1997-2000
Øystein Eikeseth (NKK), styreleder 2000-2003
Gro Holstad, Voksenopplæringsforbundet
Stian Juell Sandvik, Voksenopplæringsforbundet (torsdag)
Karen Johanne Strømstad, Considium Consulting (torsdag)

Fra kontoret:

Astrid Frøyen, administrasjonskonsulent
Odd Erik Randen, studiekonsulent
Finn Grimsgaard, daglig leder