Deltakere - Årskonferansen 25-26. august 2016

 

Fra medlemsorganisasjonene:

Norges Jeger- og Fiskerforbund: Bjarne Oppegård,
      Christian Kiøsterud (torsdag) og Knut Johan Ruud (fredag)
Norsk Kennel Klub: Marianne Njøten (torsdag)
4H Norge: Sølvi Egner-Kaupang
Den Norske Turistforening: Anne-Mari Planke
Norsk Bonde- og Småbrukarlag: Mette Hågensen (fredag)
Norges Birøkterlag: Eli Åsen
Det norske hageselskap: Tron Hirsti (torsdag)
Norges speiderforbund: Jørgen Moland (torsdag) og Kirvil Kaasa (fredag)
Norsk Botanisk Forening: May Berthelsen og Signe Magnus
Hest og Helse: Annika Meltzer
Natur og Ungdom: Øyunn Hasvik (torsdag)

Fra fylkesavdelingene:

N&M Østfold: Kjersti Nygaard (Dnh)
N&M Oslo/Akershus: Johs. Røinås (NNV), Kirsten Svendsen (NKK) og Per Sigmund Bø (NB)
N&M Buskerud: Terje Henriksen (NJFF) og Harald Flatin (NKK)
N&M Vestfold: Jan Dalen (NJFF) og Irene Pande (4H)
N&M Rogaland: Olav Balle (NSF)
N&M Hordaland: Edgar Waag (NKK)
N&M Nord-Trøndelag: Lene B. Leira (4H)

Gjester/innledere:

Lasse Heimdal, Norsk Friluftsliv (torsdag)
Tommy Bull Henstein, Voksenopplæringsforbundet (fredag)
Havva Cukurkaya, DNT Drammen (fredag)
Stian Ringdal Abrahamsen, Flyktninghjelpen (fredag)

Fra kontoret:

Astrid Frøyen, administrasjonskonsulent
Odd Erik Randen, studiekonsulent
Finn Grimsgaard, daglig leder