Deltakere - Årskonferansen 28-30. august 2015

Fra fylkesavdelingene:

N&M Oslo/Akershus: Johs. Røinås, NNV og Kirsten Svendsen, NKK
N&M Hedmark: Aud Johansen, NJFF og Ada Bredalen, NJFF (fredag-lørdag)
N&M Buskerud: Terje Henriksen, NJFF og Harald Flatin, NKK (fredag-lørdag)
N&M Vestfold: Jan Dalen, NJFF og Irene Pande, 4H (fredag)
N&M Rogaland: Olav Balle, NSNF
N&M Hordaland: Edgar Waag, NKK
N&M Møre og Romsdal: Frode Finnøy, NSF
N&M Nord-Trøndelag: Lene Leira, 4H
N&M Finnmark: Sigmund Hansen, Dnh

Fra medlemsorganisasjonene:

Norges Jeger- og Fiskerforbund: Bjarne Oppegård (fredag)
4H Norge: Sølvi Egner-Kaupang
Den Norske Turistforening: Anne-Mari Planke (fredag)
Norsk Bonde- og Småbrukarlag: Olav Godli (fredag)
Det norske hageselskap: Tron Hirsti
Norges speiderforbund: Tom Lantz (fredag)
Norsk Botanisk Forening: May Berthelsen

Gjester/innledere:

Gro Holstad, Voksenopplæringsforbundet (fredag)
Frode Alexander Rismyhr, Frilynt Norge (fredag)
Kristin Wear Prestrud, Norske Redningshunder (lørdag)

Fra kontoret:

Astrid Frøyen, administrasjonskonsulent
Odd Erik Randen, studiekonsulent
Finn Grimsgaard, daglig leder