Deltakere - Årskonferansen 29-31. august 2014

Fra fylkesavdelingene:

N&M Østfold: Kjersti Nygaard
N&M Oslo/Akershus: Kirsten Svendsen, Per Sigmund Bø, Johs. Røinås, Kirsti Eikenes
N&M Oppland: Karsten Landgraff
N&M Buskerud: Terje Henriksen, Harald Flatin
N&M Vestfold: Jan Dalen
N&M Telemark: Hans Kristian Halvorsen
N&M Rogaland: Liv Todnem
N&M Hordaland: Edgar Waag
N&M Møre og Romsdal: Frode Finnøy
N&M Troms: Anne Kari Eliassen

Fra medlemsorganisasjonene:

Norsk Kennel Klub: Øystein Eikeseth, Dagny Wangensteen
Norges Jeger- og Fiskerforbund: Espen Søilen, Vidar Nilsen, Hans Petter Dalby
4H Norge: Sølvi Egner-Kaupang
Den Norske Turistforening: Anne-Mari Planke
Det norske hageselskap: Tron Hirsti
Norges Birøkterlag: Trond Gjessing
Norsk Botanisk Forening: May Berthelsen

Fra kontoret:

Astrid Frøyen, Odd Erik Randen, Finn Grimsgaard