Det ble ikke arrangert Årskonferanse i 2020 grunnet pandemien.