Årskonferansen 2018

 
Det ble ikke arrangert årskonferanse i 2018 grunnet redusert bemanning på kontoret.