Årskonferansen 28-30. august 2015

 

Representanter fra medlemsorganisasjonene og fylkesavdelingene møttes til årskonferanse 28-30. august på Sundvolden Hotel ved Tyrifjorden.


Styreleder Jan Dalen ønsker velkommen.
 


Lunsj i det fri.
 


Besøk på Kistefoss Industrimuseum.