Kursstatistikk 2020, Troms og Finnmark

Organisasjon Gjennomførte
-
Kurs Deltakere Timer Tilskudd Dugnad
Norske Redningshunder 52 310 1 531 151 350 1 606
Norges Jeger- og Fiskerforbund 47 564 1 185 118 500 4 709
Norsk Kennel Klub 70 415 967 96 700 485
Norsk Bonde- og Småbrukarlag 10 67 154 15 400 522
Den Norske Turistforening 5 36 105 10 500 105
Norges sopp- og nyttevekstforbund 8 52 103 10 300 106
4H Norge 3 31 58 5 800 58
Norges Bondelag 2 11 32 3 200 0
SUM 197 1 486 4 135 411 750 7 591

Last ned tabelldata: CSV