Kursstatistikk 2020, Troms og Finnmark

Organisasjon Gjennomførte
-
+ Planlagte
Kurs Deltakere Timer Tilskudd Dugnad Kurs Timer
Norske Redningshunder 52 310 1 531 151 350 1 606 (0) (0)
Norges Jeger- og Fiskerforbund 47 564 1 185 118 500 4 709 (11) (221)
Norsk Kennel Klub 70 415 967 96 700 485 (11) (200)
Norsk Bonde- og Småbrukarlag 10 67 154 15 400 522 (0) (0)
Den Norske Turistforening 5 36 105 10 500 105 (1) (18)
Norges sopp- og nyttevekstforbund 8 52 103 10 300 106 (0) (0)
4H Norge 3 31 58 5 800 58 (5) (118)
Norges Bondelag 2 11 32 3 200 0 (2) (32)
SUM 197 1 486 4 135 411 750 7 591 (30) (589)

Last ned tabelldata: CSV