Kursstatistikk 2021, Troms og Finnmark

Organisasjon Gjennomførte
-
+ Planlagte
Kurs Deltakere Timer Tilskudd Dugnad Kurs Timer
Norske Redningshunder 0 0 0 0 0 (21) (752)
Norges Jeger- og Fiskerforbund 0 0 0 0 0 (17) (414)
Norsk Kennel Klub 0 0 0 0 0 (14) (210)
Norsk Bonde- og Småbrukarlag 0 0 0 0 0 (9) (169)
Norges sopp- og nyttevekstforbund 0 0 0 0 0 (4) (124)
Norges Birøkterlag 0 0 0 0 0 (3) (74)
Den Norske Turistforening 0 0 0 0 0 (1) (38)
Norges Bondelag 0 0 0 0 0 (1) (16)
Det norske hageselskap 0 0 0 0 0 (1) (15)
4H Norge 0 0 0 0 0 (1) (11)
SUM 0 0 0 0 0 (72) (1 823)

Last ned tabelldata: CSV