Kursstatistikk 2021, Vestfold og Telemark

Organisasjon Gjennomførte
-
+ Planlagte
Kurs Deltakere Timer Tilskudd Dugnad Kurs Timer
Norges Jeger- og Fiskerforbund 0 0 0 0 0 (35) (833)
Norsk Kennel Klub 0 0 0 0 0 (26) (379)
Norske Redningshunder 0 0 0 0 0 (9) (192)
Norges Birøkterlag 0 0 0 0 0 (3) (72)
4H Norge 0 0 0 0 0 (3) (48)
Norsk Bonde- og Småbrukarlag 0 0 0 0 0 (1) (16)
Det norske hageselskap 0 0 0 0 0 (1) (8)
SUM 0 0 0 0 0 (78) (1 548)

Last ned tabelldata: CSV