Kursstatistikk 2021, Møre og Romsdal

Organisasjon Gjennomførte
-
+ Planlagte
Kurs Deltakere Timer Tilskudd Dugnad Kurs Timer
Norges Jeger- og Fiskerforbund 0 0 0 0 0 (9) (188)
Den Norske Turistforening 0 0 0 0 0 (5) (124)
Norske Redningshunder 0 0 0 0 0 (1) (32)
Norsk Bonde- og Småbrukarlag 0 0 0 0 0 (2) (32)
Norges Bondelag 0 0 0 0 0 (1) (16)
SUM 0 0 0 0 0 (18) (392)

Last ned tabelldata: CSV