Kursstatistikk 2020, Møre og Romsdal

Organisasjon Gjennomførte
-
+ Planlagte
Kurs Deltakere Timer Tilskudd Dugnad Kurs Timer
Norges Jeger- og Fiskerforbund 36 459 916 90 100 1 162 (1) (30)
Norsk Kennel Klub 38 232 462 46 200 71 (7) (82)
Norges sopp- og nyttevekstforbund 20 188 221 22 100 384 (0) (0)
Norske Redningshunder 8 47 151 15 100 159 (1) (19)
Norges Birøkterlag 7 52 144 14 400 122 (2) (24)
4H Norge 7 80 97 9 700 360 (0) (0)
Norsk Bonde- og Småbrukarlag 5 27 78 7 800 0 (1) (16)
Den Norske Turistforening 2 21 51 5 100 132 (0) (0)
Norges speiderforbund 1 6 20 2 000 190 (3) (64)
Norges Bondelag 2 11 19 1 900 3 (2) (32)
Hest og Helse 0 0 0 0 0 (1) (15)
SUM 126 1 123 2 159 214 400 2 583 (18) (282)

Last ned tabelldata: CSV