Kursstatistikk 2021, Rogaland

Organisasjon Gjennomførte
-
+ Planlagte
Kurs Deltakere Timer Tilskudd Dugnad Kurs Timer
Norges Jeger- og Fiskerforbund 0 0 0 0 0 (8) (240)
Norsk Kennel Klub 0 0 0 0 0 (9) (100)
Norges sopp- og nyttevekstforbund 0 0 0 0 0 (2) (37)
Norsk Bonde- og Småbrukarlag 0 0 0 0 0 (1) (16)
SUM 0 0 0 0 0 (20) (393)

Last ned tabelldata: CSV