Kursstatistikk 2021 for NSNF

Arrangør Info Start Slutt Studieplan Delt. Timer Tilskudd Dugnad

Oslo

Norges sopp- og nyttevekstforbund
Vis kursinformasjon
16.04.21 9590 Soppsakkyndige 40
Oslo og omland sopp- og nyttevekstforening
Vis kursinformasjon
20.01.21 295 Studiesirkel - forberedelse til soppsakkyndigprøve 20
Vis kursinformasjon
09.02.21 278 Sertifiseringskurs for soppkontrollører 8
SUM OSLO 0 gjennomførte kurs
+(3) planlagte kurs
0 0
+(68)
0 0

Rogaland

Jærsoppen
Vis kursinformasjon
10.06.20 308 Botanisk kunnskap -spiselige ville vekster i Norge 40
Vis kursinformasjon
18.02.21 1727 Kjuker 17
Vis kursinformasjon
09.03.21 295 Studiesirkel - forberedelse til soppsakkyndigprøve 20
Vis kursinformasjon
08.04.21 416 Tang og tare for nybegynnere 12
SUM ROGALAND 0 gjennomførte kurs
+(4) planlagte kurs
0 0
+(89)
0 0

Møre og Romsdal

Risken sopp- og nyttevekstforening
Vis kursinformasjon
07.04.21 416 Tang og tare for nybegynnere 12
SUM MØRE OG ROMSDAL 0 gjennomførte kurs
+(1) planlagt kurs
0 0
+(12)
0 0

Viken

Fredrikstad soppforening
Vis kursinformasjon
04.10.20 295 Studiesirkel - forberedelse til soppsakkyndigprøve 20
SUM VIKEN 0 gjennomførte kurs
+(1) planlagt kurs
0 0
+(20)
0 0

Trøndelag

Trondheim sopp- og nyttevekstforening
Vis kursinformasjon
16.04.21 9590 Soppsakkyndige 40
Vis kursinformasjon
16.04.21 101 Soppkurs for viderekomne 20
SUM TRØNDELAG 0 gjennomførte kurs
+(2) planlagte kurs
0 0
+(60)
0 0

Troms og Finnmark

Porsanger og omegn sopp- og nyttevekstforening
Vis kursinformasjon
25.03.20 308 Botanisk kunnskap -spiselige ville vekster i Norge 40
Vis kursinformasjon
24.03.21 416 Tang og tare for nybegynnere 12
Vis kursinformasjon
05.06.21 1565 Florakartlegging 22
Sør-Varanger sopp- og nyttevekstforening
Vis kursinformasjon
29.04.21 345 Studiesirkel om sopp og nyttevekster 50
SUM TROMS OG FINNMARK 0 gjennomførte kurs
+(4) planlagte kurs
0 0
+(124)
0 0
SUM HELE LANDET 0 gjennomførte kurs
+(15) planlagte kurs
0 0
+(373)
0 0

Last ned tabelldata: CSV