Kursstatistikk 2021 for NRH

Arrangør Info Start Slutt Studieplan Delt. Timer Tilskudd Dugnad

Oslo

Norske Redningshunder Oslo Lag 2
Vis kursinformasjon
16.09.20 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 40
SUM OSLO 0 gjennomførte kurs
+(1) planlagt kurs
0 0
+(40)
0 0

Møre og Romsdal

Norske Redningshunder Ørsta og omegn lag
Vis kursinformasjon
26.02.21 6225 NRH - rekrutt - lavine 32
SUM MØRE OG ROMSDAL 0 gjennomførte kurs
+(1) planlagt kurs
0 0
+(32)
0 0

Nordland

Norske Redningshunder Narvik lag
Vis kursinformasjon
02.01.21 1623 Lavinekurs - alle nivåer 26
Vis kursinformasjon
02.01.21 1623 Lavinekurs - alle nivåer 26
Vis kursinformasjon
05.01.21 1726 Overværsøk for redningshunder. 17
Vis kursinformasjon
05.01.21 1726 Overværsøk for redningshunder. 17
SUM NORDLAND 0 gjennomførte kurs
+(4) planlagte kurs
0 0
+(86)
0 0

Viken

Norske Redningshunder Drammen lag
Vis kursinformasjon
16.01.21 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 40
Vis kursinformasjon
16.01.21 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 40
Norske Redningshunder Numedal Midtre Hallingdal
Vis kursinformasjon
22.02.22 1772 Erfaringsutveksling/videreutvikling redningshund 16
SUM VIKEN 0 gjennomførte kurs
+(3) planlagte kurs
0 0
+(96)
0 0

Innlandet

Norske Redningshunder Lillehammer Lag
Vis kursinformasjon
01.08.20 1543 Redningshundekvipasjer i NRH 40
Vis kursinformasjon
16.10.20 1152 Grunnkurs NRH - teoretisk del 22
SUM INNLANDET 0 gjennomførte kurs
+(2) planlagte kurs
0 0
+(62)
0 0

Vestland

Norske Redningshunder Hordaland distrikt
Vis kursinformasjon
06.01.21 210 Redningshundekvipasjer i NRH Lavine 39
SUM VESTLAND 0 gjennomførte kurs
+(1) planlagt kurs
0 0
+(39)
0 0

Troms og Finnmark

Norske Redningshunder Midt Troms lag
Vis kursinformasjon
05.02.21 6228 Lavinehundfører 28
Vis kursinformasjon
05.02.21 1070 Lavinekurs 20
Vis kursinformasjon
05.02.21 6237 Trening og motivasjon i NRH 19
SUM TROMS OG FINNMARK 0 gjennomførte kurs
+(3) planlagte kurs
0 0
+(67)
0 0
SUM HELE LANDET 0 gjennomførte kurs
+(15) planlagte kurs
0 0
+(422)
0 0

Last ned tabelldata: CSV