Kursstatistikk 2021 for NBU

Arrangør Info Start Slutt Studieplan Delt. Timer Tilskudd Dugnad

Oslo

Norges Bygdeungdomslag
Vis kursinformasjon
01.01.21 395 Nemndsarbeid 100
Vis kursinformasjon
01.01.21 395 Nemndsarbeid 100
Vis kursinformasjon
01.01.21 395 Nemndsarbeid 100
Vis kursinformasjon
01.01.21 395 Nemndsarbeid 100
Vis kursinformasjon
01.01.21 395 Nemndsarbeid 100
Vis kursinformasjon
01.01.21 395 Nemndsarbeid 100
Vis kursinformasjon
13.03.21 368 Organisatorisk nestleder 30
Vis kursinformasjon
13.03.21 363 Tevlingsleder 30
Vis kursinformasjon
13.03.21 365 Kultur- og aktivitetsleder 30
Vis kursinformasjon
13.03.21 364 Lagutvikler og verveansvarlig 30
Vis kursinformasjon
13.03.21 366 Økonomileder 30
Vis kursinformasjon
13.03.21 371 Leder NBU 30
Vis kursinformasjon
13.03.21 369 Bygdepolitisk nestleder 30
SUM OSLO 0 gjennomførte kurs
+(13) planlagte kurs
0 0
+(810)
0 0
SUM HELE LANDET 0 gjennomførte kurs
+(13) planlagte kurs
0 0
+(810)
0 0

Last ned tabelldata: CSV