Kursstatistikk 2021 for NBS

Arrangør Info Start Slutt Studieplan Delt. Timer Tilskudd Dugnad

Oslo

Oslo og Akershus Bonde-og Småbrukarlag
Vis kursinformasjon
05.01.21 4123 NBS: Jordbruksforhandlingene 16
SUM OSLO 0 gjennomførte kurs
+(1) planlagt kurs
0 0
+(16)
0 0

Rogaland

Sandnes BS-lag
Vis kursinformasjon
29.01.20 4123 NBS: Jordbruksforhandlingene 16
SUM ROGALAND 0 gjennomførte kurs
+(1) planlagt kurs
0 0
+(16)
0 0

Møre og Romsdal

Fræna BS-lag
Vis kursinformasjon
14.01.21 4123 NBS: Jordbruksforhandlingene 16
Møre og Romsdal Bonde- og Småbrukarlag
Vis kursinformasjon
14.01.21 4123 NBS: Jordbruksforhandlingene 16
SUM MØRE OG ROMSDAL 0 gjennomførte kurs
+(2) planlagte kurs
0 0
+(32)
0 0

Nordland

Nordland Bonde- og Småbrukarlag
Vis kursinformasjon
14.01.21 4123 NBS: Jordbruksforhandlingene 16
Vis kursinformasjon
19.01.21 4123 NBS: Jordbruksforhandlingene 16
Vis kursinformasjon
20.01.21 4123 NBS: Jordbruksforhandlingene 16
Steigen Bonde- og Småbrukarlag
Vis kursinformasjon
14.01.21 4123 NBS: Jordbruksforhandlingene 16
SUM NORDLAND 0 gjennomførte kurs
+(4) planlagte kurs
0 0
+(64)
0 0

Innlandet

Øystre Slidre BS-lag
Vis kursinformasjon
14.01.21 4123 NBS: Jordbruksforhandlingene 16
Vis kursinformasjon
15.01.21 4123 NBS: Jordbruksforhandlingene 16
Vis kursinformasjon
16.01.21 4123 NBS: Jordbruksforhandlingene 16
SUM INNLANDET 0 gjennomførte kurs
+(3) planlagte kurs
0 0
+(48)
0 0

Vestland

Hyllestad BS-lag
Vis kursinformasjon
20.01.21 4123 NBS: Jordbruksforhandlingene 16
SUM VESTLAND 0 gjennomførte kurs
+(1) planlagt kurs
0 0
+(16)
0 0

Trøndelag

Verdal BS-lag
Vis kursinformasjon
01.02.21 4123 NBS: Jordbruksforhandlingene 16
SUM TRØNDELAG 0 gjennomførte kurs
+(1) planlagt kurs
0 0
+(16)
0 0

Troms og Finnmark

Dyrøy BS-lag
Vis kursinformasjon
14.01.21 4123 NBS: Jordbruksforhandlingene 16
Lyngen BS-lag
Vis kursinformasjon
15.01.21 4123 NBS: Jordbruksforhandlingene 16
Vis kursinformasjon
23.01.21 1066 Bake lefse og flatbrød 11
Vis kursinformasjon
08.02.21 1682 Landbrukspolitikken i endring - lokal utfordering 16
Vis kursinformasjon
13.02.21 112 Regnskapskurs 18
Vis kursinformasjon
08.03.21 233 Bruk av droner i landbruket 40
SUM TROMS OG FINNMARK 0 gjennomførte kurs
+(6) planlagte kurs
0 0
+(117)
0 0
SUM HELE LANDET 0 gjennomførte kurs
+(19) planlagte kurs
0 0
+(325)
0 0

Last ned tabelldata: CSV