Kursstatistikk 2021 for NB

Arrangør Info Start Slutt Studieplan Delt. Timer Tilskudd Dugnad

Viken

Fet Birøkterlag
Vis kursinformasjon
28.01.21 9527 Kompetansekurs om bier 15
Vis kursinformasjon
09.03.21 280 Birøkt nybegynner - del 1 9
Vis kursinformasjon
20.04.21 281 Birøkt nybegynner - del 2 32
Skiptvet birøkterlag
Vis kursinformasjon
12.01.21 375 Grunnkurs i birøkt del 1, teoretisk grunnlag 40
SUM VIKEN 0 gjennomførte kurs
+(4) planlagte kurs
0 0
+(96)
0 0
SUM HELE LANDET 0 gjennomførte kurs
+(4) planlagte kurs
0 0
+(96)
0 0

Last ned tabelldata: CSV