Kursstatistikk 2021 for NB

Arrangør Info Start Slutt Studieplan Delt. Timer Tilskudd Dugnad

Oslo

BYBI OSLO
Vis kursinformasjon
21.11.20 9527 Kompetansekurs om bier 15
Vis kursinformasjon
23.11.20 9527 Kompetansekurs om bier 15
Vis kursinformasjon
23.11.20 9527 Kompetansekurs om bier 15
Vis kursinformasjon
25.11.20 9527 Kompetansekurs om bier 15
Vis kursinformasjon
08.12.20 9527 Kompetansekurs om bier 15
Vis kursinformasjon
14.12.20 9527 Kompetansekurs om bier 15
Vis kursinformasjon
12.01.21 9527 Kompetansekurs om bier 15
Vis kursinformasjon
08.02.21 9527 Kompetansekurs om bier 15
Vis kursinformasjon
11.02.21 9527 Kompetansekurs om bier 15
Vis kursinformasjon
16.02.21 9527 Kompetansekurs om bier 15
SUM OSLO 0 gjennomførte kurs
+(10) planlagte kurs
0 0
+(150)
0 0

Rogaland

Haugaland Birøkterlag
Vis kursinformasjon
08.03.21 280 Birøkt nybegynner - del 1 9
Vis kursinformasjon
05.04.21 281 Birøkt nybegynner - del 2 32
Jæren Birøkterlag
Vis kursinformasjon
25.01.21 9527 Kompetansekurs om bier 15
Ryfylke Birøkterlag
Vis kursinformasjon
20.01.21 9527 Kompetansekurs om bier 15
SUM ROGALAND 0 gjennomførte kurs
+(4) planlagte kurs
0 0
+(71)
0 0

Møre og Romsdal

Nordmøre Birøktarlag
Vis kursinformasjon
24.04.21 415 Nybegynnerkurs i birøkt 50
Vestre Sunnmøre birøkterlag
Vis kursinformasjon
29.01.21 9527 Kompetansekurs om bier 15
Vis kursinformasjon
02.02.21 9527 Kompetansekurs om bier 15
Vis kursinformasjon
25.03.21 280 Birøkt nybegynner - del 1 9
Vis kursinformasjon
30.04.21 281 Birøkt nybegynner - del 2 32
SUM MØRE OG ROMSDAL 0 gjennomførte kurs
+(5) planlagte kurs
0 0
+(121)
0 0

Nordland

Vest-Finnmark Birøkterlag
Vis kursinformasjon
06.05.21 281 Birøkt nybegynner - del 2 32
Vesterålen Birøkterlag
Vis kursinformasjon
13.04.21 1771 Erfaringsutveksling i birøkt 9
Vis kursinformasjon
17.04.21 415 Nybegynnerkurs i birøkt 50
SUM NORDLAND 0 gjennomførte kurs
+(3) planlagte kurs
0 0
+(91)
0 0

Viken

Asker Birøkterlag
Vis kursinformasjon
06.04.21 415 Nybegynnerkurs i birøkt 50
Vis kursinformasjon
07.04.21 9527 Kompetansekurs om bier 15
Aurskog-Høland Birøkterlag
Vis kursinformasjon
18.02.21 9527 Kompetansekurs om bier 15
Vis kursinformasjon
09.03.21 280 Birøkt nybegynner - del 1 9
Vis kursinformasjon
06.04.21 281 Birøkt nybegynner - del 2 32
Fet Birøkterlag
Vis kursinformasjon
28.01.21 9527 Kompetansekurs om bier 15
Vis kursinformasjon
09.03.21 280 Birøkt nybegynner - del 1 9
Vis kursinformasjon
20.04.21 281 Birøkt nybegynner - del 2 32
Hadeland Birøkterlag
Vis kursinformasjon
16.02.21 9527 Kompetansekurs om bier 15
Lier, Røyken og Hurum birøkterlag
Vis kursinformasjon
01.03.21 9527 Kompetansekurs om bier 15
Nedre Romerike Birøkterlag
Vis kursinformasjon
23.03.21 281 Birøkt nybegynner - del 2 32
Oslo og omegn birøkterlag
Vis kursinformasjon
12.04.21 1212 Birøkt - nybegynner 27
Raumnes Birøkterlag
Vis kursinformasjon
04.03.21 9527 Kompetansekurs om bier 15
Ringerike Birøkterlag
Vis kursinformasjon
22.03.21 9527 Kompetansekurs om bier 15
Vis kursinformasjon
19.04.21 415 Nybegynnerkurs i birøkt 50
Skiptvet birøkterlag
Vis kursinformasjon
12.01.21 375 Grunnkurs i birøkt del 1, teoretisk grunnlag 40
Vis kursinformasjon
14.01.21 9527 Kompetansekurs om bier 15
Vis kursinformasjon
15.01.21 9527 Kompetansekurs om bier 15
Vis kursinformasjon
22.01.21 9527 Kompetansekurs om bier 15
Vis kursinformasjon
28.01.21 9527 Kompetansekurs om bier 15
Vis kursinformasjon
04.02.21 9527 Kompetansekurs om bier 15
Vis kursinformasjon
05.02.21 9527 Kompetansekurs om bier 15
Vis kursinformasjon
13.02.21 9527 Kompetansekurs om bier 15
Vis kursinformasjon
18.02.21 9527 Kompetansekurs om bier 15
Vis kursinformasjon
24.02.21 9527 Kompetansekurs om bier 15
SUM VIKEN 0 gjennomførte kurs
+(25) planlagte kurs
0 0
+(521)
0 0

Innlandet

Hadeland Birøkterlag
Vis kursinformasjon
06.04.21 415 Nybegynnerkurs i birøkt 50
Lillehammer Birøkterlag
Vis kursinformasjon
09.03.21 280 Birøkt nybegynner - del 1 9
SUM INNLANDET 0 gjennomførte kurs
+(2) planlagte kurs
0 0
+(59)
0 0

Vestfold og Telemark

Larvik og omegn Birøkterlag
Vis kursinformasjon
15.03.21 1216 Birøkt grunnkurs 30
Vis kursinformasjon
26.04.21 1212 Birøkt - nybegynner 27
Skien Birøkterlag
Vis kursinformasjon
03.03.21 1038 Birøkt nybegynner- del 1 15
SUM VESTFOLD OG TELEMARK 0 gjennomførte kurs
+(3) planlagte kurs
0 0
+(72)
0 0

Agder

Lindesnes Birøkterlag
Vis kursinformasjon
03.11.20 9527 Kompetansekurs om bier 15
Vis kursinformasjon
02.03.21 1038 Birøkt nybegynner- del 1 15
Vis kursinformasjon
27.04.21 1212 Birøkt - nybegynner 27
Lister Birøkterlag
Vis kursinformasjon
18.02.21 9527 Kompetansekurs om bier 15
Sand Birøkterlag
Vis kursinformasjon
08.03.21 9527 Kompetansekurs om bier 15
SUM AGDER 0 gjennomførte kurs
+(5) planlagte kurs
0 0
+(87)
0 0

Vestland

Sotra Birøkterlag
Vis kursinformasjon
08.03.21 1216 Birøkt grunnkurs 30
Vis kursinformasjon
08.03.21 1216 Birøkt grunnkurs 30
Vis kursinformasjon
08.03.21 1216 Birøkt grunnkurs 30
Vis kursinformasjon
08.03.21 1216 Birøkt grunnkurs 30
Vis kursinformasjon
08.03.21 1216 Birøkt grunnkurs 30
Vis kursinformasjon
08.03.21 1216 Birøkt grunnkurs 30
SUM VESTLAND 0 gjennomførte kurs
+(6) planlagte kurs
0 0
+(180)
0 0

Trøndelag

Fosen Birøkterlag
Vis kursinformasjon
01.04.21 9527 Kompetansekurs om bier 15
Malvik Birøkterlag
Vis kursinformasjon
30.01.21 280 Birøkt nybegynner - del 1 9
Vis kursinformasjon
07.03.21 281 Birøkt nybegynner - del 2 32
Nord-Innherred Birøkterlag
Vis kursinformasjon
10.03.21 415 Nybegynnerkurs i birøkt 50
SUM TRØNDELAG 0 gjennomførte kurs
+(4) planlagte kurs
0 0
+(106)
0 0

Troms og Finnmark

Vest-Finnmark Birøkterlag
Vis kursinformasjon
21.01.21 280 Birøkt nybegynner - del 1 9
Vis kursinformasjon
03.03.21 9527 Kompetansekurs om bier 15
Vis kursinformasjon
17.04.21 415 Nybegynnerkurs i birøkt 50
SUM TROMS OG FINNMARK 0 gjennomførte kurs
+(3) planlagte kurs
0 0
+(74)
0 0
SUM HELE LANDET 0 gjennomførte kurs
+(70) planlagte kurs
0 0
+(1 532)
0 0

Last ned tabelldata: CSV